Odgovor: Sosed s svojim ravnanjem krši zakon. 86. člen stvarnopravnega zakonika namreč jasno določa, da lastnik nepremičnine ne sme na svoji nepremičnini na škodo sosednje nepremičnine spremeniti toka, njegove moči ter količine in kakovosti vode, ki teče čez njegovo nepremičnino. Očitno je, da je sosed odtok uredil na škodo vaše nepremičnine. Isti zakon določa tudi, da mora lastnik nepremičnine storiti vse potrebno, da meteorne padavine z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na tujo nepremičnino (87. člen SPZ). Očitno je, da sosed krši obe zakonski določili, in svetujem vam, da ga na to opozorite. Če bo vaša opozorila ignoriral, pa lahko zoper njega vložite tudi tožbo zaradi vznemirjanja (prepovedna tožba v skladu z 99. členom SPZ).

Vprašanje: Vesela bom, če mi lahko pomagate pri naslednji zagati: pred tremi leti smo dobili novega soseda, ki je odkupil sosednjo parcelo in na njej začel graditi. Že tedaj nas je prosil, ali bi lahko zaradi gradnje hiše občasno uporabljal našo parcelo (hodil bi po njej, občasno odlagal kakšen material). Ker si želimo dobrih sosedskih odnosov, smo mu to seveda dopustili. Vendar pa se nam zadnje čase zdi, da z uporabo naše parcele pretirava, saj po njej hodi skoraj vsak dan. Kolega, ki se nekaj malega spozna na predpise, mi je namignil, da mu lahko za uporabo parcele celo zaračunam. Tega sicer ne želim, bi mu pa rada nekako namignila, da je prekoračil svoja pooblastila. Kaj mi svetujete?

Odgovor: Prav nobenih zadržkov ni treba imeti pri tem, da soseda opomnite, naj zmanjša uporabo vaše parcele na minimum. Že tako in tako ste mu šli na roke, ko ste mu dovolili, da uporablja vašo nepremičnino za potrebe gradnje hiše. Zakon v zvezi s tem jasno določa, da lahko lastnik sosednje nepremičnine, na kateri je nujno treba izvesti dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje te nepremičnine, sosednjo nepremičnino uporabi le začasno, in še to le v primeru, če je to nujno potrebno. Prav tako ste v skladu s 76. členom SPZ sosedu upravičeni za uporabo svoje nepremičnine zaračunati ustrezno nadomestilo. Svetujem vam torej, da soseda dostojanstveno opozorite, da s svojim ravnanjem krši zakon in da pričakujete, da bo v prihodnje vaše zemljišče uporabljal le v nujnih primerih. Če se boste tako odločili, mu lahko zaračunate tudi nadomestilo.

Mag. Boštjan J. Turk