Kljub temu podjetje že nekaj let prodaja tudi toplotnoizolacijske plošče multipor, s katerimi je mogoče zgradbo iz zidakov ytong še dodatno izolirati in z njo doseči standarde visokoenergetsko varčne ali celo pasivne gradnje. Poleg tega je to tudi material, ki je zelo uporaben pri gradnjah iz drugih materialov, še posebno vrednost pa pokaže pri adaptacijah in sanacijah. O multiporju smo spregovorili s projektnim vodjem podjetja Xella porobeton SI, d.o.o., Milošem Kmetičem, univ. dipl. inž. gradbeništva.

Lahko z nekaj besedami predstaviva toplotno izolacijo multipor?

»Multipor je negorljiv, masiven toplotnoizolacijski material, ki je popolnoma brez vlaken. Dosega izolacijski učinek, primerljiv z drugimi toplotnoizolacijskimi materiali. Mineralne toplotnoizolacijske plošče multipor so proizvedene na okolju prijazen način in so primerne za ponovno predelavo. Izdelane so iz mineralnih surovin, iz apna, peska, cementa in vode, dodano je sredstvo za oblikovanje por. Proizvedene so po visokih standardih kakovosti v energijsko varčnem proizvodnem procesu. Čeprav so vsi toplotnoizolacijski materiali ključnega pomena pri zmanjševanju porabe energije in prispevajo velik delež k ohranjanju naravnega okolja, pa toplotnoizolacijske plošče multipor uporabnike prepričajo s kombinacijo odličnih lastnosti, predvsem z mineralno sestavo, izjemno požarno odpornostjo, trdnostjo, paroprepustnostjo in enostavnim oblikovanjem. Multipor je gradbeno-biološko in mikrobiološko neoporečen, z zaviralnim učinkom proti glivam in mikroorganizmom, okolju neškodljiv gradbeni material, ki prepriča tudi najzahtevnejše graditelje.«

Toplotna prevodnost

Pravite, da je primerljiv. Kaj to pomeni v smislu toplotne prevodnosti?

»Multipor ima toplotno prevodnost 0,045 W/mK. To pomeni, da je treba za malo boljši izolacijski učinek, kot ga ima 10 cm stiroporja, uporabiti 12,5 cm multiporja. Ta je namreč dobavljiv v raznih debelinah v koraku po 2,5 cm.«

Kaj pa cenovno? Primerjajva eno dražjih toplotnih izolacij, to je kontaktno fasado, s kameno volno. In s končano steno z osnovnim slojem lepila in armirne mrežice.

»Zaradi enake požarne odpornosti najvišjega razreda A1 in mineralne osnove, slednja ju uvršča v isti razred subvencij pri Eko sladu, je smiselno primerjati multipor prav s kameno volno. S svojo homogeno celičasto strukturo, v primerjavi z vlaknato volno, so plošče multipor trdne, vlagoodbojne in oblikovno stabilne vse življenjsko obdobje. To pomeni, da so zaključene fasade idealno ravne in se z leti ne posedajo. Zaradi vsega naštetega spada multipor med izolacije višjega kakovostnega razreda, cenovno pa je primerljiv s kameno volno.«

Marsikdo meni, da je izolacija multipor namenjena le izoliranju hiš iz ytonga. Vendar je to izolacija, ki je namenjena vsem objektom, še posebno pa je optimalna pri hišah ytong. Se motim?

»Multipor ima enake sestavine kot zidaki ztong in je posledično idealen za vgradnjo na hiše ytong. Vendar ga je, kot ste že sami ugotovili, mogoče vgraditi v praktično vse novogradnje ali obstoječe objekte. Sploh slednjim bomo v prihodnosti morali posvetiti največ pozornosti. V Sloveniji brez energetske obnove obstoječih stavb ne bomo dosegli ciljev, ki smo si jih zadali glede zmanjšanja porabe energije. Multipor je zaradi svojih izjemnih lastnosti primeren material za uporabo pri obnovah fasad, predvsem pa je zaradi že omenjene požarne odpornosti razreda A1 zanimiv tudi pri obnovah višjih (to so stavbe, višje od dveh nadstropij, op. p.) stanovanjskih objektov, kjer je zahtevana najvišja požarna odpornost.«

Za vse zidove

Ali je kakšna razlika pri zunanjem izoliranju objekta z multiporjem pri različnih sistemih? Na zid iz ytonga lepimo cele izolacijske plošče, kaj pa na primer na opečnati ali betonski zid?

»Način je praktično enak, ne glede na podlago. Ta mora biti suha in čista, brez kakršnih koli ostankov, ki preprečujejo zlepljenje. V določenih primerih (obnova fasad, betonska podlaga …) je treba, kot je praksa tudi pri ostalih toplotnoizolacijskih materialih, skladno z navodili proizvajalca nanesti še prednamaz, ki omogoča učinkovitejše lepljenje. Plošče multipor lepimo z lahko lepilno malto multipor, ki jo z zobato gladilko nanesemo po celotni površini toplotnoizolacijskih plošč multipor. Po nanosu lepilne malte plošče s pritiskom namestimo na površino in 'zapeljemo', potisnemo po površini do predhodno postavljene plošče. Tako namreč dosežemo dober oprijem plošč s podlago.«

Kako pa je z uporabo sider? So potrebna?

»Pri izvedbi zunanje kontaktne fasade z multiporjem vsako ploščo sidramo z enim sidrom na sredino plošče. Pri izolaciji sten z notranje strani pa plošč multipor ni treba sidrati.«

Bistvo sestave zidu je, da si sledijo od znotraj navzven vse bolj paroprepustni sloji. Da med sloji ne pride do kondenza. Multipor pa je eden redkih materialov, ki jih je mogoče nanašati tudi znotraj. Spet ne le za hiše ytong, ampak ne glede na material zidov.

»Predvsem zaradi toplotnih mostov je najboljša rešitev, če lahko toplotno izolacijo vgradimo z zunanje strani. Žal to ni vedno izvedljivo, zaradi različnih razlogov. Lahko je fasada obstoječega objekta spomeniško zaščitena ali pa se v večstanovanjskem objektu ne morejo dogovoriti za obnovo fasade. V takšnih primerih je smiselno in mogoče uporabiti multipor z notranje strani na različne tipe zidov. Prednost pred drugimi vlaknatimi mineralnimi in naravnimi izolacijami pa je v tem, da ne potrebujete parne zapore in/ali podkonstrukcije. Še več, multipor ima zaradi svoje celične strukture odlično lastnost, tj. sposobnost akumulacije vodne pare in poznejše oddajanje le-te nazaj v prostor (v tem smislu je primerljiv z mavčno-kartonskimi ploščami, op. p.). S tem pomaga uravnavati prijetno klimo v prostoru.«

Kaj pa če je zunanji zid kamnit?

»Tudi tu je izvedba mogoča. Največkrat pa je v primeru kamnitih zidov zaradi večjih neravnin potrebna predhodna izravnava zidu.«

dom290_ytong2.jpg

Požarna odpornost A1

Sistem je kot tak idealen tudi za toplotno oblaganje stropov. Na primer v kurilnicah, garažah, kleteh ... Še posebno tudi zaradi enostavnosti montaže. Ploščo namažemo z lepilom in jo enostavno pritisnemo. In drži kot pribito?

»V tujini, kjer je multipor prisoten že 15 let, je trg že prepoznal vse pozitivne lastnosti tega izvrstnega materiala. Pri nas je to relativno nov proizvod, ampak kljub se ga že uporablja tudi za izolacijo stropov. Idealen je za izolacijo garaž večjih objektov, kjer zaradi celičaste strukture delno duši hrup avtomobilov, s svojo belo barvo pa brez dodatne obdelave (barvanja) vnaša svetlost v kletne prostore. Plošče je treba tudi tu polno lepiti na podlago.«

Kdaj pa uporabimo sidra?

»Pri stropni izvedbi neobdelanih plošč multipor do debeline 14 cm ni treba sidrati. Če je debelina večja ali pa je želja investitorja, da se plošče multipor obdelajo (armirni sloj in barva), jih je treba sidrati z enim sidrom na ploščo.«

Ravno v tem segmentu ne smeva pozabiti na požarno odpornost (multipor je razreda A1), ki je v kurilnicah in tudi garažah nujna. Omeniva še uporabo multiporja za preprečevanje toplotnih mostov. Verjetno je prednost sistema tudi to, da se lahko plošče uporabijo kot skriti opaž.

»Multipor je mogoče uporabiti tudi kot skriti opaž, vendar to pri gradnji s sistemom ytong ni potrebno. Priporočamo namreč uporabo protipotresnih blokov ter U- in L-elementov, ki predstavljajo opaž vertikalnih in horizontalnih armiranobetonskih vezi. Z uporabo teh pa se izognete toplotnim mostovom.«

Kaj pa za odpravljanje toplotnih mostov; takih, ki jih nismo pravilno izolirali in bi jih radi odpravili?

»V tem primeru se multipor enostavno nalepi prek takšnih mest. Takšna projektna rešitev se pojavlja v industrijskih, poslovnih in trgovskih stavbah, ki so zgrajene iz armiranobetonske montažne konstrukcije, kjer je treba dodatno izolirati armiranobetonske stebre in nosilce.«

Izolacijske plošče so debele od 75 do 250 mm. Kam naj se kupci obrnejo za podrobnejše nasvete glede potrebne debeline izolacije na določen zid in druge nasvete?

»Če so v dvomih, kakšna debelina in izolacija nasploh bi bili primerni za njihov zid, je najboljše, da pokličejo v našo tehnično službo, kjer jim bomo zagotovo lahko svetovali.«