Človeški iztrebki, predvsem blato, so postali nov obnovljivi vir električne energije v mnogih državah, saj vedno več znanstvenikov izumlja izdelke, ki delujejo na ta pogon. Ena takšnih inovacij je tudi sistem z imenom No-Mix Vacuum Toilet, ki je zaradi vakuumske sesalne tehnologije podoben straniščnim školjkam na letalih. Straniščni sistem deluje tako, da ima dva ločena prostora za zbiranje tako tekočih odpadkov (urin) kot trdnih odpadkov (blato). Za izpiranje stranišča je tako namesto običajnih 4 ali 6 litrov potrebnih le 0,2 litra vode, saj se vsi odpadki reciklirajo!

no_mix_vacuum_toilet_3.jpg

Kako sistem deluje?

Inovativni sistem preusmeri tekoče odpadke v poseben predelovalni obrat, kjer so urinu dodane komponente, ki se uporabljajo za gnojila – dušik, fosfor in kalij. Sočasno sistem pošlje vse trdne odpadke v bioreaktor, kjer se začnejo sproščati bioplini, ki vsebujejo metan. Plin se nato lahko spremeni v električno energijo, ki jo je možno uporabiti za napajanje gorivnih celic ali domače elektrarne. Odpadna siva voda seveda odteče v odtočni sistem, kjer je posebej obdelana, tako da lahko sistem morebitne ostanke hrane pošlje v bioreaktor ali pa jih spremeni v kompost (zmeša s prstjo). Rezultat je popolna izkoriščenost vseh razpoložljivih virov.

no_mix_vacuum_toilet_2.jpg

Cilji raziskovalnega projekta

Končni cilj raziskovalnega projekta tako ni bil le odkritje novega sistema stranišče školjke, ki bi prihranil ogromne količine vode pri vsakem splakovanju, ampak tudi izum naprave, ki vse razpoložljive vire izkoristi v čim večji meri. Ločevanje človeških odpadkov v straniščih bi po prepričanjih raziskovalcev znižalo stroške, potrebne za namestitev in vzdrževanje kanalizacije ter ravnanje z mešanimi odpadki, ki v večini primerov ostajajo neizkoriščeni. Projekt je del širšega nacionalnega programa, katerega cilj je preoblikovanje vseh skupnosti v Singapurju, ki nimajo povezave z glavnim kanalizacijskim sistemom – končni cilj je tako namestitev inovativnih stranišč po celi državi.