Svetujem vam, da odgovorne osebe v gradbenem podjetju najprej pisno pozovete, naj vam nemudoma (ali denimo v roku osmih dni) dostavijo kupljeno in plačano kritino, ter jih hkrati opomnite, da boste v nasprotnem primeru od njih terjali vračilo plačanega zneska, skupaj z obrestmi. Od podjetja lahko namreč zahtevate vrnitev plačanega zneska, poleg tega so vam dolžni povrniti tudi obresti, in sicer po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane za več kot tri mesece. Če vam je zaradi zamude, ki ste jo utrpeli, nastala tudi škoda, lahko poleg vplačanega denarja in obresti od podjetja zahtevate še odškodnino. Svetujem vam torej postopen pristop. Najprej pisno opozorilo, nato pisni zahtevek za vračilo denarja z obrestmi in plačilo odškodnine.

Nedavno sem pri nekem trgovcu kupila rabljeni pomivalni stroj. Garancija mi ni bila izročena, pomivalni stroj pa se je pokvaril že po dveh tednih. Ali mora trgovec izročiti garancijo tudi za rabljeni pomivalni stroj in ali odgovarja za okvare na stroju?

Da. Pomivalni stroji spadajo med tehnično blago, za katero mora prodajalec potrošniku izdati garancijo za brezhibno delovanje, tudi če gre za rabljeni izdelek. Garancija mora trajati najmanj en mesec. Poleg garancije vam je prodajalec dolžan izročiti navodilo za uporabo pomivalnega stroja, zagotoviti pa vam mora tudi brezplačno odpravo napak na stroju ves čas trajanja garancijskega roka. Dejstvo, da vam trgovec ni izročil garancijskega lista, na njegovo dolžnost brezplačne odprave napak me vpliva.


Mag. Boštjan J. Turk