Že dobrih šestdeset let edina v Sloveniji izobražuje za praktična dela v gozdu gozdarska šola v Postojni. Odlike šole ostajajo ves čas konstante – visoko strokovni učitelji z neprecenljivim praktičnim znanjem, ki sledijo novostim, vodijo tako mlade kot tudi odrasle skozi proces učenja od osnovnih do specializiranih del. Dela v gozdu postajajo iz leta v leto bolj raznolika in prav tako postaja vse bolj raznolika tudi ponudba izobraževanj. Ta so lahko klasično šolska v okviru rednega izobraževanja ali pa vsebinsko zelo raznoliki in časovno različno dolgi in veliki tečaji in usposabljanja, ki so lahko zelo podobni klasičnemu izobraževanju ali pa povsem prilagojeni posamezniku oziroma interesni skupini.

Poklic, ki je tesno povezan z naravo

Šolanje za gozdarje traja tri leta in je primerno za vse, ki si želijo opravljati razgibano in zanimivo delo, ki ni vezano na zaprte prostore. Poklic je tesno povezan z naravo. Primeren je za tiste, ki jim gozd pomeni naravno bogastvo – pestrost živalskega in rastlinskega sveta, neokrnjeno naravo in ne nazadnje tudi dober vir zaslužka.

Gozdarski tehniki se šolajo štiri leta. Izobraževalni program za gozdarskega tehnika je primeren za vse, ki si želijo boljšega poznavanja gozda in ohranitve njegove prvinskosti ter jih zanima vpliv gozda na zemeljske pojave, podnebje … Kot je zapisal naš dijak, so to idealne veščine za današnji čas, ko se Zemlja utaplja v smogu in strupih. Gozdarski tehniki znajo načrtovati, voditi in spremljati izvajanje del v gozdni proizvodnji, poleg tega pa vedo, kako urediti okolico z drevesi, ki so primerna za okolje, kako ohraniti gozd …

Praktični pouk tudi v državah EU

Šola ob pouku vpisanim ponuja možnost opravljanja praktičnega pouka v državah EU, jih uvede v podjetniška znanja in pripravi za morebitno samostojno podjetništvo. SGLŠ poskrbi tudi za zanimive obšolske dejavnosti, kar bivanje v Postojni še dolgo ohrani v srcih dijakov. Generacije zadnjih desetih let se redno vračajo domov tudi z najvišjimi odličji Evropskega tekmovanja v gozdarskih veščinah za dijake in študente.

Obilo gozdov v Slovenji ponuja občasen ali trajen vir dohodka. Za varno in strokovno praktično delo v gozdu so potrebna znanja in veščine, ki so se nekoč prenašali iz roda v rod, dandanes pa jih je mogoče pridobiti tudi na tečajih in usposabljanjih, ki so prilagojena posamezniku oziroma ciljnim skupinam glede na njihovo predznanje, interese in razpoložljiv čas. Le v SGLŠ Postojna pa lahko zainteresirani opravljajo tudi vse nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) s področja gozdarstva in lovstva.

Cvetka Kernel, ravnateljica