Elektrika, voda in kanalizacija

Električne napeljave so lahko ob poplavah izjemno nevarne, čeprav bi moral fit avtomat ob stiku z vodo izklopiti električno energijo. Vendar teh avtomatov vsaj pri starejših objektih in napeljavah ni, zato vam ob poplavah priporočamo, da predvsem zaradi svoje varnosti izklopite elektriko. Tudi zato ob večjih poplavah elektrodistribucijska podjetja izklapljajo elektriko (ali varovalke).

Drug problem je pitna voda. Praviloma bi ta napeljava morala delovati, ampak izkušnje kažejo, da ni tako, v veliki meri tudi zaradi težav s črpališči in elektriko v teh objektih. Tako je vedno koristno imeti na zalogi vsaj nekaj litrov ustekleničene vode.

Ena največjih težav je kanalizacija. Zaradi vode, ki pride v podzemne cevi, začne kanalizacija udarjati nazaj in začne vdirati v objekte skozi različne talne sifone. Rešitev te težave je povratni ventil na odtočni glavni cevi, ki dovoljuje le iztok odplak iz objekta, preprečuje pa vsa vdiranja vode po cevi navzgor. Pri večstanovanjskih objektih je treba biti pozoren še na nekaj. Tudi če je objekt opremljen s protipovratnim ventilom, lahko pride do težav v kletnih prostorih, če stanovalci višjih nadstropij točijo vodo in uporabljajo sanitarije.

Na koncu še ideja, kako omiliti posledice poplav na objektih, kjer relativno pogosto poplavlja. Kakovostna okna in vrata s tesnili (v tem primeru pridejo v poštev samo plastična ali aluminijasta, lesena pa ne) lahko brez večjih posledic zaščitijo notranjost objektov pred vdorom vode, nekateri pa se poslužujejo še dodatnega varovanja vrat s pomočjo polivinila in vreč s peskom. Če seveda voda ni previsoka in če ne vdre v objekt skozi različne odtočne cevi, kar pa, kot smo že omenili, rešujemo s povratnim ventilom.