Učinkovitost in ekonomičnost toplotne črpalke sta odvisni od pravilnega izbora črpalke, toplotne zaščite stavbe in od sistema ogrevanja. Kako izbrati ustrezno črpalko, je eno od osnovnih vprašanj, ki si ga zastavi vsak, ki razmišlja o vgradnji toplotne črpalke.

Kaj moramo upoštevati pri načrtovanju investicije

Pri izboru sistema toplotne črpalke so bistvene temperaturne in geološke značilnosti okolja, v katerem živimo, torej naravne danosti na potencialni lokaciji. Glede na regijo in sestavo tal lahko izbiramo različne vire toplote iz okolja. Najpogostejši so zemlja, voda in zrak. Izberemo vir, ki je na voljo in ki ima najvišjo povprečno letno temperaturo. Najprimernejši vir je podtalnica, ki s temperaturo od 7 do 13 stopinj Celzija zagotavlja visoko grelno število (COP), ki je v povprečju med letom tudi več kot 5. Podtalnici sledi zemlja (COP okoli 4), najmanj primeren vir toplote pa je zunanji zrak z grelnim številom nad 3,5.

Grelno število

Pomembno je izbrati kakovostno črpalko, ki zagotavlja visoko grelno število. Grelno število je razmerje med pridobljeno toploto in vloženo pogonsko energijo (npr. COP = 4 pomeni, da za 4 kWh ogrevalne energije porabimo 1 kWh električne energije). Ponudnik toplotne črpalke vam bo svetoval pri izbiri naprave, ki ustreza razmeram vašega gospodinjstva.

Stroški ogrevalnega referenčnega objekta z različnimi ogrevalnimi sistemi (v EUR/letno)

clipboard01.jpg

Velikost črpalke in pogoji za učinkovito delovanje

Velikost toplotne črpalke določimo glede na potrebe po toploti za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Velikost toplotne črpalke je odvisna predvsem od velikosti ogrevane površine, toplotne zaščite ovoja stavbe, stavbnega pohištva (okna, vrata) in vira, iz katerega zajema toploto. Pri slabo izoliranih stavbah so toplotne izgube prevelike, zato je treba pred vgradnjo toplotne črpalke poskrbeti za kakovostno izolacijo stavbe. V nasprotnem primeru bi glede na investicijo v toplotno črpalko in porabo električne energije postalo ogrevanje neekonomično.

Ogrevalni sistem

Za uporabo toplotne črpalke je primeren nizkotemperaturni sistem s talnim in stenskim ogrevanjem. Uporabimo jo lahko tudi pri radiatorskem ogrevanju, pri čemer pa temperatura ogrevalne vode v najhladnejših dnevih zaradi ekonomičnosti obratovanja ne sme presegati 55 stopinj Celzija.

Kako izbrati ponudnika

Pri izbiri proizvajalca oziroma dobavitelja toplotnih črpalk je dobro upoštevati dolgoletne izkušnje pri razvoju in izdelovanju toplotnih črpalk. Priporočljivo je izbrati podjetje, ki je dobro organizirano, z referencami in razvejeno servisno službo ter zagotovljenimi nadomestnimi deli.

V akciji Modra energija za toplotne črpalke, ki poteka v sklopu kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, so ponudniki črpalk in dobavitelji električne energije združili svoja prizadevanja in omogočili izjemno ugodne pogoje za končnega kupca. V akcijo so vključene samo toplotne črpalke, ki ustrezajo zahtevam, navedenim v Tehnični smernici, ki je sestavni del Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Za večino črpalk, vključenih v akcijo, je možno pridobiti subvencijo Eko sklada. Več o ugodnostih akcije najdete na portalu www.pozitivnaenergija.si.