Na Gospodarskem razstavišču je v sklopu razstave Ambient potekal tudi dogodek »Povezujemo oblikovanje in industrijo«, ki sta ga organizirala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in British Coucil. Na dogodku je bila predstavljena pilotna poslovna veriga, v kateri so sodelovali Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), 17 mladi industrijski oblikovalcev, pet pohištvenih podjetij in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER).

Nagrajena ustvarjalnost

Oblikovalci so v sodelovanju s podjetji pripravili 25 idejnih osnutkov in 11 prototipov novih pohištvenih izdelkov. Mizarstvo Amek je za TV omarico Tramek, ki jo je oblikoval Dejan Kos prejelo nagrado TOP 10. Zlato plaketo revije Naš dom za pohištvo slovenskega proizvajalca, s katerim je mogoče delno ali v celoti najbolj funkcionalno opremiti prostor je prejelo mizarstvo Amek, ki je izdelke zasnovalo z mladimi oblikovalci v poslovni verigi. Predstavitvi poslovne verige sta sledili predavanji britanskih strokovnjakov kreativnih industrij: Luka Pearsona in Ellen O` Hara, ki sta predstavila britanske trende na področju oblikovanja, kreativnih industrij in uspešnega poslovnega delovanja ustvarjalcev kreativnih industrij.

trameknotranja.jpg

Svež poslovni model

Pobudnik poslovne verige je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki projekt poslovne verige izvaja v okviru evropskega partnerskega projekta Kreativna mesta (Creative Cities). Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR je v uvodnem nagovoru povedala, da so se za izvedbo poslovne verige odločili, ker so v interdisciplinarnem povezovanju in vključevanju ustvarjalcev kreativnih industrij v gospodarstvo prepoznali velik potencial za razvoj kreativne ekonomije v regiji. »Potrebujemo nove poslovne modele, ki bodo pohištveni industriji dali nov zagon, mladim talentom ponudili priložnosti za delo in trgu ponudili dovršene izdelke z veliko dodano vrednostjo. Na področju lesne industrije v Sloveniji imamo surovine, tehnologijo, obrtniško in oblikovalsko znanje, ki jih je potrebno povezati med seboj na učinkovit način«, je dejala Lilijana Madjar. James Hampson, direktor British Council je pojasnil, da kreativna ekonomija v Veliki Britanija predstavlja izjemno pomembne del gospodarstva, ki zaposluje več kot milijon ustvarjalcev kreativnih industrij. Po ugotovitvah British Council ima Slovenijia velik potencial na področju kreativne ekonomije, potrebujemo pa nacionalno strategijo razvoja kretaivnih industrij, ki bo med seboj učinkovito povezala različne lokalne in regionalne inciative ter projekte.

sezamynotranja.jpg

Inovativnost in estetika

Prof. Vladimir Pezdirc, ALUO je v predstavitvi poslovne verige poudaril, da je vseh 11 prototipov estetsko in funkcionalno dovršenih in imajo potencial, da se ob podpori inovativnih trženjskih pristopov uveljavijo na slovenskem in mednarodnih trgih. »Vključevanje oblikovanja v razvojne procese mora postati ustaljena praksa tako v majhnih kot velikih podjetjih v Sloveniji«, je poudaril prof. Pezdirc. Matej Koren, IER, pa je pojasnil, da je delovni proces v poslovni verigi pokazal številne prednosti interdiciplinarnega sodelovanja oblikovalcev in pohištvenih podjetij, ki so uspešno prepletli k inovativnosti in estetiki usmerjen oblikovalski pristop s tehnološkim znanjem in usmerjenostjo k funkcionalnosti pohištvenih podjetij. »Sedaj ko so narejeni prototipi pravzaprav nastopi ključni čas, ko bodo sodelujoča podjejetja, oblikovalci in partnerji poslovne verige morali storiti naslednje korake, ki bodo usmerjeni predvsem k promociji in snovanju uspešnih trženjskih modelov, za uspeh izdelkov na trgu«, je poudaril Matej Koren.