Odgovor: Seveda ne. Evropska sredstva so na voljo tudi za mala in za mikropodjetja, saj ta veljajo za gonilo evropskega razvoja. Če imate status evropskega malega ali srednje velikega podjetja, lahko pridobite pomoč s strani številnih podjetniških programov Evropske unije, ki so namenjena prav takim podjetjem, denimo sredstva za raziskave, sredstva za razvoj konkurenčnosti in inovacij ipd. Prednost malih podjetij je tudi, da postopek pridobitve evropskih sredstev ni tako zahteven, kot to velja za velika podjetja, saj pogoji za pridobitev sredstev navadno niso tako strogi, nižji pa so tudi stroški izpolnjevanja upravnih zahtev. Glavni merili za odločanje, ali lahko podjetje pridobi status evropskega malega ali srednje velikega podjetja, sta število zaposlenih in letni promet. Za srednje veliko podjetje velja podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in z letnim prometom pod 50 milijonov evrov. Za malo podjetje velja podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in z letnim prometom manj kot 10 milijonov evrov, za mikropodjetje pa podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in z letnim prometom manj kot 2 milijona evrov.

Vprašanje: Vesel bom informacije, na katerih področjih in v kakšni obliki lahko mala podjetja pridobivajo evropska sredstva.

Odgovor: Evropska podpora malim in srednjim podjetjem (MSP) je na voljo v obliki različnih donacij, posojil, v nekaterih primerih pa tudi garancij. Finančna sredstva je mogoče pridobiti neposredno ali pa v okviru programov, ki se upravljajo na nacionalni ali na regionalni ravni (denimo strukturni skladi). Podporo je mogoče pridobiti tudi v nefinančni obliki, denimo v obliki storitev za podporo podjetništva. Najboljše možnosti financiranja obstajajo na področjih okolja, energije in transporta, na področju inovacijske in raziskovalne dejavnosti, na področju finančne pomoči mladim podjetnikom (program ERASMUS) in področju kulture in medijev. Posebno zanimiva je možnost pridobitve sredstev v okviru finančnih instrumentov (denimo finančne pomoči za hitro rastoča in inovativna mala in srednja podjetja in skupnih evropskih sredstev v obliki mikroposojil in financiranja tveganega kapitala). Posebna pozornost je v okviru programa JEREMIE namenjena tudi novoustanovljenim podjetjem.

Mag. Boštjan J. Turk
tel. 051/311 505, e-pošta: icgp@siol.net