Odgovor: Menim, da je to mogoče. Po zakonu o dedovanju se sicer dedovanje premoženja (ki vključuje tudi nepremičnine) osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, lahko omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina občine, če se je pomoč financirala iz premoženja občine. Vendar pa se lahko občina, iz proračuna katere se je financirala pomoč zapustniku, v skladu s predpisi o socialnem varstvu do konca zapuščinske obravnave odpove pravici do povračila te pomoči, če ugotovi, da zapustnikovi dediči tudi sami potrebujejo pomoč. Glede na to, da bi dedič, ki ga omenjate, s podedovanim stanovanjem rešil svoj stanovanjski problem, je očitno, da je on tisti, ki potrebuje pomoč (dediščino).

Vprašanje: Imam problem z nujnim dedičem, ki je moj brat (je edini nujni dedič), saj želim, da ne bo po meni prav ničesar dedoval. Brat je namreč brezdelnež, ki je vse življenje škodil meni in mojemu pokojnemu možu. Zdaj si obeta, da bo po meni podedoval del stanovanjske hiše. Zanima me, ali obstaja kakšna možnost, da brata razdedinim.

Odgovor: Nujne dediče je mogoče razdediniti, če obstajajo trije alternativni pogoji, ki razdedinjenje utemeljujejo, in sicer: če se je nujni dedič s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom; če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca ali zoper starše, kot tudi, če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju. Če bi želeli brata razdediniti iz razloga brezdelja in nepoštenega življenja, bi morali to izraziti v oporoki na nedvoumen način in izrecno omeniti, da ga želite razdediniti prav zaradi tega. Razdedinjenje zaradi brezdelja in nepoštenega življenja pa bo veljavno le, če bo pri bratu razlog za razdedinjenje obstajal takrat, ko boste napravili oporoko (in ne morda prej ali pozneje).


Mag. Boštjan J. Turk