Izvedba projekta gradnje vzorčnega objekta je bila večletna želja Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Celje, ki je postala realnost leta 2012. »Za izvedbo ideje in projekta smo potrebovali partnerja, podjetje z dolgoročno vizijo, ki se zaveda, da je vsaka gradnja zelo odvisna od dobro izobraženih kadrov. Zelo smo veseli, da je k sodelovanju pristopilo podjetje Lumar z načrti njihovega sistema gradnje in donacijo nosilne konstrukcije,« je povedala ravnateljica šole Irena Posavec. Skozi potek gradnje so v šoli dosegli cilje, ki so jih zastavili pred začetkom projekta: postaviti učni objekt novih materialov in tehnologij, z dijaki spoznavati in izvajati dela na pravem objektu, izvesti inovativno sodelovanje med izobraževalno ustanovo in gospodarstvom, ter postaviti promocijskih objekt šole. »Tem ciljem bomo sledili tudi v prihodnje. Dijaki bodo v okviru pouka načrtovali in izvajali spremembe notranjega bivalnega prostora ter celotne obdelave. Objekt je montažne gradnje, zato ga bomo lahko v prihodnjih letih spreminjali in dopolnjevali,« je še dodala Posavčeva.

neva_celje.jpg

Dijake in profesorje čaka še zunanja ureditev, ki bo učni poligon za vse programe šole, tudi za program okoljevarstveni tehnik. V mislih imajo tudi »aktiven pouk v počitniški hiški«, ki ga bodo izvajali učitelji drugih predmetov, npr. slovenščine, angleščine in matematike.