Odgovor je Da, skupno premoženje lahko z ženo razdelita že med trajanjem zakonske zveze. Velja domneva, da sta vajina deleža na skupnem premoženju enaka, a lahko vsak od vaju dokaže, da je k nastanku skupnega premoženja prispeval v drugačnem razmerju. Pri določanju deležev zakoncev se lahko upošteva cel niz dejavnikov. Denimo plača in drugi dohodki vsakega od zakoncev, varstvo in vzgoja otrok, skrb za skupno gospodinjstvo in podobno. Skupno premoženje lahko razdelita s sporazumno delitvijo tako, da sporazum podpišeta v obliki notarskega zapisa. Premoženje se razdeli s fizično delitvijo, tako da vsakemu izmed vaju pripade določen del skupnega premoženja (stanovanjska hiša denimo pripade ženi, počitniška hiša in parcela pa vam), lahko pa se razdeli tudi s tako imenovano civilno delitvijo (premoženje se proda in denar razdeli med oba), prav tako pa lahko eden prevzame skupno premoženje in drugega izplača.

Mag. Boštjan J. Turk