Odgovor: Etažni lastnik mora dovoliti vstop v svoje stanovanje, da se lahko opravijo popravila in izboljšave na skupnih delih, ki jih sicer ni mogoče opraviti oziroma jih je mogoče opraviti le z nesorazmernimi stroški. Če etažni lastnik ne dovoli vstopa, pa lahko o tem na zahtevo upravnika odloči sodišče v nepravdnem postopku, pri čemer pa seveda nastanejo stroški, ki bodo bremenili njega. V tem primeru se morajo popravila oziroma izboljšave izvesti v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo etažnega lastnika. Etažni lastnik mora biti o posegih obveščen v najkrajšem možnem času. Problem lahko torej v primeru, če etažni lastnik nasprotuje vstopu, rešite tudi sodno.

Vprašanje: V stanovanjskem bloku nas je osem etažnih lastnikov, ki smo lastniki desetih stanovanj. Ker sem slišal, da v manjših blokih upravnik ni obvezen, me zanima, ali ga pri nas sploh potrebujemo.

Odgovor: Da, upravnika ste dolžni izbrati – po zakonu ga potrebuje vsaka nepremičnina, ki ima vsaj dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov (stanovanj). Izbor upravnika se sicer šteje za posel rednega upravljanja, kar pomeni, da mora za njegovo imenovanje glasovati večina etažnih lastnikov (po solastniških deležih na skupnih delih). Če pa upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.

 

mag. Boštjan J. Turk