»Projekt sanacije je bil zelo dobro zasnovan, izveden v skladu s pričakovanji in končan v dogovorjenem roku. Ta sanacija bo zanesljivo veliko prispevala k energetski učinkovitosti hotela Radin. Nezanemarljiv učinek, ki je za turistično dejavnost še kako pomemben, pa bo imel tudi nov estetski videz objekta.« Tako je opravljeno delo uvodoma pohvalil Igor Magdič, izvršni direktor Zdravilišča Radenci in Term Lendava ter oddal, da bo predviden energetski prihranek na letni ravni dosegal kar 50 tisoč evrov. Sava Turizem s tem postavlja zgled za vse podobne objekte.

Trije koraki

Celotna sanacija hotela Radin bo sicer potekala v treh korakih. »Prvi je pravkar končana zunanja energetska sanacija objekta z obnovo fasade in zamenjavo stavbnega pohištva, naslednji bo obnova sob in zadnji prenova hotelske avle z recepcijo, barom in hodnikom do hotela Terapija, ki ga želimo narediti svetlejšega in prijaznejšega,« je povedal Igor Magdič.

In kako so gostje sprejeli obnovitvena dela, ki so potekala tako rekoč vso spomladansko-poletno turistično sezono? Ti so se po besedah Igorja Magdiča najprej ustrašili, ko so zagledali gradbišče. Večjih problemov pa po pogovorih in razlagah niso imeli, ker so dela potekala strokovno in v skladu z dogovorjenim terminskim načrtom po posameznih fazah. Ob tem je pohvalil tako hotelske kot tudi gradbene delavce, ki so se pri delu poleg strokovnosti izkazali tudi z zglednim obnašanjem in ravnanjem, kar je za turistični objekt z neprekinjenim obiskom zelo pomembno. Gostje so tudi sami opazili napredek, pohvalili prizadevanja za izboljšave in napovedali obisk tudi prihodnje leto, ko bodo dela končana. Vse več je namreč ljudi, ki se zavedajo kako pomembno je spoštovanje sodobnih ekoloških zahtev tudi pri učinkoviti rabi energije, kar izkazuje naš odnos do narave, je še povedal Igor Magdič.

S sodobno lupino, to je prenovljeno fasado, stavbnim pohištvom in streho, so še pred posodabljanjem notranjih prostorov zagotovili ugodnejšo mikroklimo v prostoru, ki je pomembna za počutje gostov, je dodal Marijan Fras, saj so bile poletne temperature za tri stopinje C nižje kot pred sanacijo. To pomeni, da v prihodnje najverjetneje ne bodo pretirano uporabljali klimatskih naprav, vendar zunanje inštalacijske razvode za klimatizacijo vseeno pripravili, da ne bi bilo treba pozneje premočno posegati v notranje prostore. Morda le s preboji na bolj osončenih predelih z večjo zasteklitvijo, a to bo pokazala praksa.

Harmonija

Da je bila sanacija za goste čim manj moteča, je bilo poleg natančnega načrtovanja nujno tudi dobro operativno sodelovanje med izvajalci sanacijskih del in hotelskim osebjem. Del so se zato lotili po posameznih fazah, o katerih so se skupaj dogovorili. Povedano drugače, dela so izvajali v tistem traktu hotela, v katerem prihod gostov ni bil napovedan. Tako so se »zavrteli« okrog celotnega objekta, vendar pa so morali biti zelo marljivi in dela končati še pred prihodom novih skupin. Najbolj zahtevno je bilo v jedilnici, kjer je bilo treba zamenjati vse steklene površine, a je morala ostati v uporabi ves čas. Problem so rešili tako, da so jedilnico zmanjšali z umetno steno kot svojevrstno izložbo z dekorativnimi folijami, za njo pa so v času, ko v njej ni bilo gostov, med zajtrkom, kosilom in večerjo, potekala dela. Med obroki so se diskretno umaknili, tako da večina gostov sploh ni opazila, kaj se za steno dogaja. (mf)

Izkušnje

Podjetje Eko Gradvest je izkušnje s kakovostno, energetsko varčno in do ljudem in narave prijazno gradnjo začelo pridobivati pred sedmimi leti v Gmajnici pri Komendi, kjer zdaj končuje severni del poenoteno načrtovanega in grajenega naselja Moj novi dom. Na voljo so še nekatera stanovanja različnih površin (od 41,89 do 114,60 kvadratnega metra) v večstanovanjskih dvonadstropnih blokih (pritličje z atrijem, prvo nadstropje in nadstropje z mansardo). Po podobnem načelu to jesen začenja graditi tudi večstanovanjski objekt, štiri individualne hiše in šest dvojčkov v naselju Martinj hrib pri Logatcu.

Prihodnost: tri srca

Igor Magdič: »V Zdravilišču Radenci nameravamo celoten produkt, ki je namenjen zdravljenju srčno-žilnih težav, povezati z rdečo nitjo. Že doslej sje bila naša ponudba na tem področju kakovostna, vendar ne povsem povezana v celoto. Leto 2014 bo za nas sr(e)čno leto. Rdeča nit pa bodo tri srca: združiti želimo srca gostov, srca zaposlenih in tako dobiti skupno srce! To nit bomo zasnovali predvsem na zdravstvu, ki je poglavitnega pomena, nadgraditi pa jo želimo še z animacijo, gostinstvom in drugimi segmenti bivanja v našem zdravilišču.«