Odgovor: Za točen odgovor bi vsekakor potreboval več informacij. Menim, da priposestvovanje zemljišča s strani lastnika garaž v vašem primeru ne bo prišlo v poštev, saj manjka eden od bistvenih elementov, ki ga zakon zahteva za veljavnost priposestvovanja – dobrovernost potencialnega priposestvovalca, to je graditelja garaž (te dobrovernosti pa ni, saj je ta vedel, da ni lastnik zemljišča, na katerem je gradil garaže).
Vendar pa je lahko po zakonu, ki je veljal v letih 1969–1970 (Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR) lastninsko pravico na zemljišču, kjer je gradil garaže, in na zemljišču, ki je potrebno za redno rabo teh garaž pod določenimi pogoji (v primeru pasivnosti lastnika zemljišča), pridobil tudi nedobroverni graditelj (tako sodna praksa). Zadeva zna biti precej kompleksna. A, če se vrneva k vašemu vprašanju – kot stvari trenutno stojijo, bi lahko občina prodala le zemljišča, nikakor pa ne garaž.

Vprašanje: Pred pol leta sem od fizične osebe kupil nekoliko večjo posest na slovenski obali. Pred nakupom sem preveril stanje v zemljiški knjig in ugotovil, da je vse čisto – da je torej prodajalec lastnik te parcele. Zdaj pa se je pojavil neki kmet, ki trdi, da je to zemljišče njegovo, saj naj bi ga medtem že priposestvoval. Res je, da je zemljišče obdeloval več kot deset let, kolikor znaša priposestvovalna doba, a vendar se mi zdi nepravično, da bi on lahko postal lastnik, saj sem pošteno kupil zemljišče, potem ko sem lastništvo preveril v zemljiški knjigi. Ali ima kmet sploh kakšne možnosti?

Odgovor: Ne. V skladu z zakonom in s sodno prakso pravica, ki je pridobljena s priposestvovanjem ne sme biti v škodo tistemu, ki je v dobri veri in v zaupanju v javne knjige pridobil pravico, še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica vpisana v zemljiško knjigo. To še posebno velja za pravice, pridobljene na pravnoposlovni podlagi, denimo s kupoprodajnimi pogodbami. Gre za uresničevanje načela zaupanja v zemljiško knjigo, ki je tudi temeljno načelo stvarnega prava in ki pomeni, da tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisane v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. Zato menim, da kmet nima možnosti, da bi uspešno uveljavljal pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja.

Mag. Boštjan J. Turk