Ena oseba od petih živi brez dostopa do elektrike in možnosti, ki jih ta ponuja za učenje, delo in varnost. Pomanjkanje goriva vodi v krčenje gozdov, izumrtja prostoživečih živali ter v konflikte v najrevnejših predelih sveta. V regijah, kot je na primer podsaharska Afrika, pomanjkanje elektrike pomeni manj čisto vodo, omejeno je tudi namakanje pridelkov, zaradi česar so manjše zaloge hrane in vode.

Pomanjkanje električne energije v Afriki

Če pogledamo Nasino nočno fotografijo sveta, nam je hitro jasno, kje tiči problem. Afrika je posebno temna, kar je znak hudega pomanjkanja energije. Tudi svetle površine niso nekaj pozitivnega, saj kažejo na svetlobno onesnaženje, ki je pomembno okoljsko vprašanje. Potrebno se je poglobiti tudi v močno nasprotje med deli sveta, ki imajo obilo električne energije, in tistimi, ki jim električne energije primanjkuje.

revscina_mapa.jpg

Rešitev je v sončni energiji

Obstaja pa rešitev za energijsko revščino. Dostopni, čisti in obnovljivi viri energije, kot je sončna energija, bi tudi brez gradnje električnega omrežja zadostili povpraševanju. Komaj dva odstotka afriškega prebivalstva imata dostop do električnega omrežja, z obilico sončnih virov pa bi celina lahko proizvedla več kot osemdeset odstotkov  trenutnega povpraševanja po energiji.

V Beninu je sklad Solar Electric Light Fund namestil inovativni sistem za kapljično namakanje na sončno energijo za organizacijo Bessassi Women's Farming Collective. Zdaj pridelajo šest ton proizvodov na mesec, s čimer dodatno zaslužijo trideset dolarjev mesečno, kar pripomore k šolanju ter zdravstveni oskrbi.

revscina_namakanje.jpg

Leta 2008 je organizacija Solar Aid usposobila šestnajst podjetnikov v podeželski Tanzaniji, da so začeli prodajati solarne komplete za šole in domove. Zdaj ima štiriinšestdeset šol, klinik in skupnosti čisto in cenovno dostopno energijo. Neka zdravnica, ki je potovala skozi Nigerijo, pa je izumila »sončni kovček«, s pomočjo katerega je na tisoče bolnišnic opremljenih z elektriko in razsvetljavo v več kot petnajstih državah.

revscina_kovcek.jpg

Potrebnega je več denarja

Poznamo torej veliko zgodb o uspehu, vendar so na potezi vlade, ki morajo povečati sredstva za boljši dostop do energije. Oseminštirideset milijard dolarjev bi bilo potrebnih na leto, kar je petkrat večja vsota, kot jo države za razvoj električnega omrežja trenutno namenjajo.