Odgovor:
Načelno ne. Če ste se z gradbenim podjetjem dogovorili, da se cena za izvedeno delo ne bo spreminjala v nobenem primeru, izvajalec ni upravičen zahtevati višje cene za svoje delo. Vendar pa tako pravico ima, če se izkaže, da so se cene za elemente zvišale toliko, da bi morala biti cena za izvedena dela za več kot 10 odstotkov višja (torej v vašem primeru za več kot 2750 evrov). Vendar pa ima v tem primeru izvajalec pravico zahtevati le razliko v ceni, ki presega 10 odstotkov, torej le razliko v ceni, ki je višja od 2750 evrov. Izvajalec bi torej lahko zahteval višjo ceno le pod pogojem, da bi dokazal, da so se cene za elemente spremenile za toliko, da bi morala biti cena za delo višja od 2750 evrov, sicer pa ne.

Vprašanje:
Zanima me, ali obstaja garancijska odgovornost tudi pri prodajalcu, ki mi je prodal rabljeno stvar. Pri samostojnem podjetniku sem namreč nedavno kupil rabljeno električno črpalko, ki se mi je pokvarila. Bojim se, da garancije ne bom mogel uveljavljati, ker mi podjetje ni izdalo garancijskega lista.

Odgovor:
Električne črpalke spadajo med tiste vrste blaga, za katere je treba izdati garancijo tudi, če so rabljene, garancijska odgovornost pa obstaja še eno leto od izročitve blaga kupcu. Dejstvo, da vam prodajalec ni izročil garancijskega lista za električno črpalko, na njegovo garancijsko odgovornost ne vpliva, saj vam ga je bil po zakonu dolžan izročiti.


Mag. Boštjan J. Turk