"Drži, da so se sprva vsi navduševali nad mobilnimi telefoni ter pridobitvami informacijske družbe, in šele pozneje so se začela pojavljati vprašanja o varnosti uporabe. Toda še vedno lahko rečemo, da je večina navdušena, kar lahko pojasnimo s tem, da v primerih, ko je zaznana korist višja od mogoče škode, ljudje 'pozabijo' na strah. Gre torej za tako imenovano tehtanje cost in benefit, pri katerem posameznik primerja prednosti in slabosti. Če prve prevladajo nad drugimi, se temu primerno človek vede" je na začetku na sodobnoo vprašanje varnega sevanja odgovoril doc. dr. Peter Gajšek, direktor Inštituta za neionizirna sevanja, eden vodilnih strokovnjakov s področja proučevanja vplivov elektromagnetnih sevanj na človeka in okolje.

Dnevna izpostavljenost sevanju

Dnevno se srečujemo s svetlobo, toploto, sevanjem radioaktivnih snovi, kozmičnim sevanjem, sevanjem oddajnikov in mobilnih telefonov, daljnovodov, transformacijskih postaj ter električnih in elektronskih naprav; sevanje postaja naša realnost. Ali je strah pred različnimi oblikami sevanja upravičen?

"Če imamo v mislih vsa neionizirna sevanja, bi seveda izpostavil ultravijolično sevanje (UV), kateremu smo izpostavljeni ob sončnem vremenu na prostem in v solarijih. UV-sevanje je dokazano rakotvorno in temu primerno se je treba obnašati. Tu je neke vrste strahospoštovanje potrebno, saj nas vodi v samoomejevanje izpostavljanja UV sevanju in v uporabo določenih ukrepov (očala, pokrivala, sončne kreme, izogibanje solarijem). Druga elektromagnetna sevanja, ki imajo nižje frekvence in energije in so posledica običajne uporabe elektronskih naprav, pa po dozdajšnjih raziskavah niso neposredno nevarna za človeka. Zato je strah tu odveč. Seveda pa obstajajo določena neodgovorjena vprašanja glede škodljivih vplivov, zato določene raziskave tu še potekajo za dokončno oceno tveganja."

Kako prepoznati izvire motenj različnih oblik sevanja in zmanjševati zdravstvena tveganja?

"Predvsem je treba poiskati kredibilne informacije o sevalnih obremenitvah in tveganjih, ki temeljijo na strokovnih argumentih. Seveda bi poudaril portal INIS (www.inis.si) z različnimi e-vsebinami, ki obiskovalcu postrežejo s ključnimi vsebinami o mogočih negativnih vplivih neionizirnih elektromagnetnih sevanj (EMS) na okolje in zdravje. Ker zaradi vrzeli v znanju dokončnih odgovorov glede (ne-)varnosti sistema mobilne telefonije še ni mogoče dati, se na našem inštitutu in v okviru projekta Forum EMS (www.forum-ems. si) odzivamo na zaskrbljenost javnosti zaradi mogočih vplivov EMS na zdravje in priporočamo določene preventivne ukrepe. Ljudje, ki so zaskrbljeni, lahko na različne načine omejijo izpostavljenost EMS, tj. svojo lastno izpostavljenost in tudi izpostavljenost svojih otrok. Ti ukrepi obsegajo uporabo prostoročnih kompletov med telefoniranjem z mobilnim telefonom, omejitev izpostavljenosti EMS s krajšimi pogovori ter držanje telefona čim dlje od glave in telesa. K temu sodi tudi izbira telefona z nizkim SAR."

Po pameti in ozaveščeno

Dominik F. Rollé, švicarski strokovnjak, ki že desetletja meri in zapisuje učinke elektromagnetnega onesnaževanja in se ukvarja s sanacijo virov ter preprečevanjem učinkov na zdravje, nas v knjiga Električni smog seznani z zakonsko in s standardno določenimi mejnimi vrednostmi, ki jih primerja z gradbeno-biološkimi priporočljivimi vrednostmi. Ali gre za zdravo, korektno mejo ali ohlapno določanje pravil, ki dopušča možnost zlorabe?

"Izhajal bom iz znamenite izjave Paracelsusa: 'Odločilna je doza, ki zastruplja.' To pomeni, da je vsaka snov ali agens lahko škodljiv nad določeno ravnjo. Na osnovi obstoječih znanstvenih raziskav smo določili prag in to je temelj zaščitnih standardov, ki jih priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP). Pod temi mejnimi vrednostmi ni ugotovljenih in potrjenih negativnih vplivov na zdravje. Ti veljajo tudi v Sloveniji. Te vrednosti so lahko presežene na nekaterih delovnih mestih in zahtevajo posebno pozornost ter takojšnje ukrepanje. V našem bivalnem in naravnem okolju je izpostavljenost EMS navadno daleč pod dovoljenimi vrednostmi. Drugačne, nižje mejne vrednosti, ki jih promovirajo biousmerjeni posamezniki in združenja, pa so samo empirično postavljene in nimajo nobene podlage v znanstvenih raziskavah in resnih ocenah tveganj. Če bi taki podatki v resnici obstajali, bi jih ICNIRP v svojih rednih pregledih brez zadržkov upošteval in prilagodil obstoječa priporočila. Ker taki argumenti navadno ne zdržijo znanstvenih preverjanj ali pa so celo v nasprotju z dognanji stroke, pa jih tudi ni mogoče vzeti resno. Splošno velja, da informacij elektromagnetnega sevanja človeška čutila ne zaznavajo neposredno, a v zadnjem času niso redki, ki tarnajo, da jih po uporabi naprav s sevanjem boli glava, jim šumi v ušesih ali se jim na primer vrti."

Ali še drži, da smo pri zaznavanju sevanja vsi enako neobčutljivi in kako znanost pojasni te glavobole?

"Nekateri posamezniki še posebej občutljivo sprejemajo izpostavljenost EMS. Pripisujejo mu zbadanje in bolečine, glavobole, slabosti, depresijo, motnje pri spanju, utrujenost ter celo krče in epileptične napade. Vendar pa ni na voljo znanstvenih raziskav, ki bi potrdile preobčutljivost na EMS. Odmevna skandinavska študija je pokazala, da odzivanja posameznikov v natančno nadzorovanih pogojih izpostavljenosti EMS niso dosledna. Prav tako ni nobenega znanega biološkega mehanizma, ki bi pojasnil preobčutljivost na EMS. Raziskave na tem področju so zelo težavne, saj so v mogoče odzive na EMS vpleteni številni drugi subjektivni odzivi, ki niso neposredno povezani z učinki EMS."

Vplivi sevanja so dejstvo

Znanstveno pa je potrjeno, da nizkofrekvenčna električna in magnetna polja v človekovem telesu lahko povzročajo nastanek polj ter tokov in imajo, če so dovolj močna, vrsto učinkov. O katerih učinkih in jakostih govorimo v tem primeru?

"Res je, da električna in magnetna polja v človekovem telesu lahko povzročajo nastanek polj ter tokov, če so dovolj močna, tudi segrevanje notranjosti telesa in stimulacijo tkiv. Za nastanek omenjenih učinkov pa bi morala biti ta polja v okolici človekovega telesa zelo močna, tj. precej močnejša od tistih, ki so navadno prisotna v našem bivalnem okolju. Do zdaj ni na voljo raziskav, ki bi jasno pokazale, da ima lahko izpostavljenost doma ali na delovnem mestu škodljive vplive na naše zdravje. Vseeno pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko magnetna polja predstavljajo povečano tveganje za pojav zelo redke bolezni pri otrocih – otroške levkemije. Mednarodna raziskava Interphone je vključila v analizo povezavo med štirimi tipi tumorjev tkiv najbolj izpostavljenih pogovorom z mobilnim telefonom."

fantek.jpg

Kakšni so izsledki?

"Mednarodna raziskava Interphone je analizirala povezavo med štirimi tipi tumorjev, ki se nahajajo v tkivih, ki so med pogovorom z mobilnim telefonom najbolj izpostavljeni in se v njih absorbira največ energije (gliom, meningiom, akustični nevrinom, tumor obušesnih žlez) ter uporabo mobilnega telefona. Začela se je že v letu 2000, vanjo pa je bilo vključenih 13 držav in 21 ustanov; stala je 19 milijonov evrov in skupno obravnavala skoraj 3.000 primerov gliomov in 2.500 primerov meningiomov, več kot 1.000 primerov akustičnega nevroma, 100 primerov tumorjev obušesnih žlez ter več kot 7.000 posameznikov v kontrolni skupini. Vse raziskovalne ustanove so uporabljale enako metodologijo raziskav, ki so potekale kot študije primerov in kontrol v obliki intervjujev. Bistveni prednosti študije Interphone sta prav enotna metodologija in veliko število obravnavanih primerov. Za dolgotrajne uporabnike (uporabniki več kot 10 let) študija ne nakazuje na povečanje tveganja: za gliom znaša tveganje 0,98, za meningiom pa 0,83. Edino za posameznike, ki so bili v svoji zgodovini resnično veliko izpostavljeni sevanju mobilnih telefonov (skupno več kot 1.640 ur), je študija pokazala povečano tveganje –1,40 za gliom in 1,15 za meningiom. Svetovna zdravstvena organizacija pa je na osnovi teh podatkov razvrstila visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja zaradi mobilnih telefonov v isto skupino – 2 B – kot magnetna polja – v skupino mogoče kancerogenih snovi za ljudi. Znanstveniki opravijo tudi študije genetskih vplivov sevanja."

Kaj so odkrili?

"Številne študije so proučevale mogoče učinke na razvoj in genetske učinke ljudi. Te študije so nedvoumno pokazale, da sevanja lahko povzročijo prirojene napake, če je izpostavljenost dovolj visoka, da povzroči pomembno segrevanje tkiva; tovrstna izpostavljenost bi bila precej višja od varnostnih smernic. Pri ravneh izpostavljenosti, pri izmed novejših študij, opravljena na Danskem, je pokazala, da so sedemletni otroci, katerih matere so med nosečnostjo in po njej uporabljale mobilne telefone, imeli več vedenjskih težav kot njihovi vrstniki. Glede na to, da je bila izpostavljenost otrok zaradi materine uporabe mobilnega telefona med nosečnostjo ali po njej zelo nizka, je malo verjetno, da bi bila izpostavljenost EMS lahko v kakršni koli povezavi z omenjenim opažanjem. Vendar pa povezava za zdaj ostaja še nepojasnjena. Novejše študije so proučevale mogoče učinke sevanj na živali v trebuhu pri ravneh izpostavljenostih, značilnih za mobilno telefonijo. Vendar pa zaradi metodoloških omejitev ni mogoče izvesti nobenih sklepov o tem. Najpogosteje so o težavah s plodnostjo poročali moški, ki so delali pri oddajniških sistemih in z radarji, pri katerih je pričakovati večjo izpostavljenost. Vendar pa objektivne meritve plodnosti tega odstopanja niso potrdile. Druga študija je primerjala poročila o težavah s plodnostjo s poročili o izpostavljenostih in našla povezavo med njima. Dejstvo, da gre za poročanje samih udeležencev, precej zmanjšuje uporabnost študije in preprečuje sklepe o mogoči vzročni povezavi med plodnostjo in EMS. Vendar pa je zaradi metodoloških težav iz njih težko potegniti kakršne koli sklepe. Še vedno ni na voljo utemeljenih dokazov o zdravstvenih učinkih."

Kaj pa zgodba o kuhanju jajca s pomočjo dveh vibrirajočih GSM-naprav? Mit ali resnica?

"Da je ta zgodba potegavščina, smo se na INIS prepričali v praktičnem poizkusu. Prvo jajce smo izpostavili EMS-ju dveh mobilnih telefonov. Drugo jajce pa smo izpostavili celo EMS-ju bazne postaje, ki je oddajala z močjo 12 W. Električna poljska jakost na mestu, kjer se je nahajalo drugo jajce (približno 1 m pred anteno), je bila približno 3-krat večja od predpisanih mejnih vrednosti. Po 40-minutni izpostavljenosti jajc EMS smo ju razbili. Nobeno od jajc se ni skuhalo, saj za to ni fizikalne osnove."