Pomoč pri odločitvi

Odločitev o menjavi načina ogrevanja je pogojena z velikimi stroški. Pri investiciji v toplotno črpalko se ti povrnejo v petih do sedmih letih, nato pa se plačuje le še strošek porabljene električne energije, ki pa je znatno manjši, kot bi bil strošek za ogrevanje s kurilnim oljem ali zemeljskim plinom. Ob stroških pa se pojavi še veliko vprašanj predvsem glede pogojev in izbire toplotnih črpalk. Namen akcije zato ni le poskrbeti za finančne ugodnosti ob nakupu toplotne črpalke, temveč ponuditi tudi potrebno pomoč pri odločitvi. Spletni portal www.pozitivnaenergija.si s podstranjo akcije prinaša obiskovalcem veliko informacij, ki olajšajo odločitev za vgradnjo toplotne črpalke. Predvsem pa ponuja pregled vseh ključnih ponudnikov in modelov toplotnih črpalk, ki so vključene v akcijo, dopolnjen z informacijami o popustih in subvencijah.

Finančne ugodnosti

Kampanja Energija si, bodi učinkovit, katere pobudnik in investitor je HSE, vodi pa jo agencija Informa Echo, je že lani v svoj program spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije uvrstila akcijo Modra energija za toplotne črpalke. Akciji so se kot partnerji pridružili štirje dobavitelji električne energije: Elektro Celje Energija, Elektro Gorenjska Prodaja, Elektro Maribor Energija Plus in e3. Preko posebnega paketa omogočajo kupcem toplotnih črpalk v akciji Modro energijo po ceni osnovnega paketa oskrbe z električno energijo, na to pa še 10 odstotkov popusta za črpalke, namenjene ogrevanju prostorov, in 5 odstotkov popusta za črpalke, namenjene ogrevanju vode. Popust velja za obdobje dveh let.

md279_dolinsek_tc_1_crpalka.jpg

Doslej je sodelovanje potrdilo tudi deset ponudnikov toplotnih črpalk, ki kupcem omogočajo od 5 do 13 odstotkov popusta pri nakupu toplotnih črpalk v akciji. Večina v akcijo vključenih toplotnih črpalk je deležna tudi nepovratne finančne spodbude, ki jo podeljuje Eko sklad.

Prednosti, ki jih akcija omogoča kupcu toplotnih črpalk:
- informiranje prek oglasov in člankov v spletnih in tiskanih medijih ter predstavitev akcije v reklamnem letaku, kot del računa za električno energijo,
- pomoč pri nakupni odločitvi prek vsebin, objavljenih na spletni strani akcije, ki je del portala www.pozitivnaenergija.si,
- pomoč pri izbiri najustreznejšega ponudnika,
- zanimivi popusti pri nakupu toplotne črpalke,
- cenejša električna energija iz obnovljivih virov za obdobje dveh let.

Učinkovitost za okolje

Najbolj pogosto uporabljani viri energije za centralno ogrevanje v slovenskih gospodinjstvih so kurilno olje, plin ali drva. 8 odstotkov gospodinjstev razmišlja o zamenjavi načina ogrevanja, kar je več kot predhodno leto. Med njimi bi jih 18 odstotkov najverjetneje izbralo toplotno črpalko, za dodatnih 14 odstotkov pa bi bila črpalka morebitna izbira (raziskava REUS 2011).

Namen akcije Modra energija za toplotne črpalke je spodbuditi čim več gospodinjstev k ogrevanju in hlajenju z brezplačno energijo okolja in s tem k aktivnemu zmanjševanju toplogrednih plinov, ki jih v veliki meri ustvarjata pridobivanje in raba energentov, pridobljenih iz fosilnih virov energije. Bodimo učinkoviti, zase in za okolje!

Rajko Dolinšek, Informa Echo