Namreč v sistemih na zrak so filtri, ki čistijo zrak, in ti filtri imajo določen upor: bolj so filtri zamazani in stari, večji je upor, in če ventilatorji delujejo ves čas z enako močjo, se zaradi višjega upora zmanjša volumenski pretok zraka. Menjava filtrov je žal obvezen in tudi najdražji del vzdrževanja prezračevalnih naprav. Filtri zagotavljajo višjo kakovost zraka, kot če bi ta prihajal neposredno skozi okno, saj zadržijo številne mehanske nečistoče, ki so organskega in anorganskega izvora. Poleg mrčesa in prahu filtri zadržijo tudi cvetni prah, seveda če so dovolj kakovostni. Predpis zahteva kakovost F7 kot minimalno kakovost filtrov za bivalne prostore, vendar se v praksi uporabljajo nekoliko slabši filtri, ki so tudi nekaj cenejši. Kakovost F7 zadržuje cvetni prah, na katerega je alergičnih kar veliko ljudi. Zamenjava filtrov je enostavno opravilo, vendar ga mora nekdo opraviti na največ šest mesecev, ne glede na to, koliko časa in s kakšno močjo je deloval neki sistem, ventilator, prezračevanje.

md_279_jerman_volumni_2.jpg

Problem umazanih filtrov lahko rešite

Torej filtri se mažejo, ne le tisti za dovodni zrak, ampak tudi tisti, ki čistijo odvodni zrak iz bivalnih prostorov. Kako močno se filtri mažejo in kako zmanjšujejo pretok zraka, je odvisno od več okoliščin in tega ni mogoče predvideti. Po drugi strani pa moramo s prezračevanjem zagotoviti ustrezno količino svežega zraka, ki jo ob zagonu sistema izmerimo, nastavimo, saj je le ustrezna količina zraka pogoj za zdravo in sanitarno neoporečno bivanje.

Kako rešiti ta problem? Tako, da naprava sama stalno meri pretok zraka, ki je zahtevan, nastavljen. Če pride v sistemu do večjega upora, regulacija poveča moč ventilatorja, dovodnega ali odvodnega, tako da je nastavljena količina dovodnega ali odvodnega zraka spet dosežena. Ta avtomatika se imenuje tudi CVC (constant volumen control) in je nujna za doseganje nastavljenih volumnov. To lastnost ventilatorjev ali prezračevalnih naprav z rekuperacijo morate zahtevati, ko se odločate med več ponudniki. Žal je v prospektih veliko besedičenja in manj konkretnih podatkov, tako da se kupci težko odločajo. Pri odločitvah pomembno sodelujejo tudi izvajalci, ki praviloma priporočajo naprave, pri katerih imajo največ dobička, in ne naprav, ki so za končnega kupca najboljše. Denimo pri rekuperatorjih je besedičenje odveč, o kakovosti odločajo le naslednji podatki: toplotni izkoristek po enaki metodi (PHI), poraba električne energije za m3 zraka, hrupnost in regulacija CVC, vse drugo je več ali manj leporečje.

md_279_jerman_volumni_3.jpg

Tudi pri nas bo ta lastnost prezračevalnih naprav obvezna

Zagotavljanje enakomernih volumnov je izredno pomembna lastnost prezračevalnih naprav, zato bo ta lastnost kmalu obvezna, v nekaterih državah se naprave brez te lastnosti ne smejo več prodajati in kmalu bo ta prepoved veljala za vso Evropo. Precej ponudnikov že ima to avtomatiko, a med njimi so tudi znana imena (Zehnder), ki te lastnosti še nimajo.

Kako prepoznati, ali ima naprava to lastnost ali ne? Zelo enostavno: nastavimo jo na minimalni volumen, potem pa zastremo ali kar zapremo dovod ali odvod zraka in naprava se bo temu odzvala z večjo močjo, torej z bolj glasnim ventilatorjem. Če naprava nima CVC, bo ventilator deloval z nespremenjeno močjo in glasnostjo. Posredno ta lastnost izdaja tudi napako v sistemu, namreč če denimo rekuperator deluje zelo glasno, s polno močjo, čeprav je nastavljen nižje, to pomeni, da je denimo vhodna rešetka za zunanji zrak (ki nikakor ne sme biti opremljena s tanko mrežico!) zamašena z razno umazanijo (listje, mehanska umazanija, pozimi led ...) in da ni pretoka zraka ter je treba takoj ukrepati.

Kaj storiti, če imate napravo brez CVC? Povečajte osnovno nastavitev, redno zamenjujte filtre in pregledujte rešetko, skozi katero vstopa zunanji zrak v prezračevalni sistem.