Odgovor: Predvsem vam svetujem, da si natančno preberete najemno pogodbo, ki jo je z lastnikom podpisal vaš mož. Lastnik je namreč po zakonu zavezan z vami skleniti novo najemno pogodbo pod istimi pogoji, kot jo je sklenil z vašim pokojnim možem, če ste v času najema dejansko prebivali v stanovanju, tam imeli prijavljeno stalno prebivališče in pod pogojem, da ste bili navedeni v najemni pogodbi kot oseba, ki v stanovanju prebiva z najemnikom. Ne pozabite niti na to, da morate lastniku podati zahtevo za sklenitev nove najemne pogodbe v pisni obliki, in sicer najmanj v roku 90 dni od najemnikove (moževe) smrti. V nasprotnem primeru vam lahko ta pravica tudi ugasne.

Vprašanje: Z družino smo najemniki neprofitnega stanovanja. Ker je mož pred nekaj tedni ostal brez službe, smo se znašli v kar velikih finančnih škripcih, saj sem zaposlena le jaz, moja plača pa je nekaj višja od 700 evrov, kar je tudi vse, kar zaslužimo. Ker imava z možem tudi kredit za avto, se bojiva, da ne bova mogla več redno plačevati najemnine za stanovanje. Kaj nam svetujete? Ali nam lahko tudi odpovedo najemno pogodbo? Lahko zaprosiva za odlog plačila, za zmanjšanje najemnine ali kaj podobnega?

Odgovor: Svetujem vam, da pri pristojnem organu čim prej (najpozneje pa v roku 30 dni od izgube moževe zaposlitve) sprožite postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine na občinski organ in uveljavljanje izredne pomoči pri uporabi stanovanja – ta pravica vam namreč gre kot najemniku neprofitnega stanovanja, ki ima težave pri plačevanju najemnine in drugih stanovanjskih stroškov zaradi izgube zaposlitve. V tem primeru in pod dodatnim pogojem, da ste o sprožitvi tega postopka obvestili tudi lastnika stanovanja, vam lastnik ne more odpovedati najemne pogodbe.

Mag. Boštjan J. Turk