Odgovor: Sestavni del razveznega postopka je tudi delitev skupnega premoženja, konkretno torej tudi stanovanja. Pri delitvi skupnega premoženja sicer velja splošna domneva, da sta deleža zakoncev na takem premoženju enaka, lahko pa zakonca dokažeta, da sta prispevala k skupnem premoženju v drugačnem razmerju (več ali manj) – pri tem izračunu je treba upoštevati cel niz okoliščin, ne le dohodek zakoncev, ampak tudi pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, skrb za otroke, opravljanje domačih del, skrb pri upravi tega premoženja, ipd. Pred ugotavljanjem deleža zakoncev na takem premoženju bo najprej treba ugotoviti tudi dolgove in terjatve zakoncev do takega premoženja (denimo morebiten obstoj hipotekarnega dolga). Če bo mož nasprotoval temu, da stanovanje pripade vam, bo delitev opravilo sodišče in pri tem upoštevalo vse zgornje okoliščine, torej tudi vašo skrb za otroke. Zdi se, da imate kar precej možnosti, da bo stanovanje pripadlo vam, a boste morali seveda v tem primeru moža izplačati. Možen pa je tudi dogovor, v skladu s katerim lahko sami odplačujete hipotekarni dolg na stanovanju, mož pa se v zameno odpove deležu na skupnem premoženju.

Vprašanje: Z ženo sva pred petimi leti kupila stanovanje s hipotekarnim kreditom. Kreditni obrok, ki ga morava odplačevati v zvezi s tem, znaša skoraj 700 evrov, kar je za naju veliko. Sam sem pred štirimi meseci namreč izgubil službo in zdaj opravljam le priložnostna dela. Žena sicer ima službo, v kateri pa zasluži le nekaj več, kot znaša kreditni obrok. Glede na situacijo, me zanima, ali lahko žena od mene navkljub brezposelnosti terja, da odplačujem svoj del kreditne obveznosti. Naj omenim, da imam v lasti tudi vrednejše vozilo, ki sem ga lani podedoval po očetu (v vrednosti približno 20.000 evrov). Ali se lahko žena v primeru mojega neplačevanja kredita »usede« na moje vozilo?

Odgovor: Žal vaša obveznost navkljub brezposelnosti še vedno obstaja, saj velja, da za obveznosti, ki nastanejo na skupnem premoženju (mednje sodi tudi odplačevanje posojila, zavarovanega s hipoteko), odgovarjata oba zakonca nerazdelno, in sicer tako s skupnim kot tudi s svojim posebnim premoženjem, to pa pomeni, da za kreditne obveznosti odgovarjate tudi z vozilom, ki ste ga podedovali od očeta.

Mag. Boštjan J. Turk