48 nagrajencev iz petih evropskih držav je prejelo nagrade za inovativne in kreativne rešitve za diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije. Nagrajenci bodo prejeli denarne nagrade, povzetki njihovih del pa bodo objavljeni v zborniku Trimovih raziskovalnih nagrad. Z natečajem Trimo že 11. leto zapored spodbuja inovativnost in strokovnost študentov ter prepletenost akademske sfere z gospodarstvom.

Med 102 prijavljenimi raziskovalnimi deli 48 nagrajencev

Na natečaj sta bili prijavljeni 102 deli iz desetih evropskih držav, od teh pa je nagrade prejelo 48. Nagrajenih je bilo 24 diplomskih in 14 magistrskih del ter deset doktorskih disertacij iz Slovenije, Srbije, Poljske, Hrvaške in Italije. Podjetje Trimo v okviru svojega delovanja že več kot 50 let raziskuje in razvija nove poslovne modele, procese, storitve, proizvode, tehnologije in trge, z natečajem že tradicionalno spodbuja inovativnost in strokovnost študentov tako doma kot tudi v tujini ter spodbuja sodelovanje med gospodarsko in akademsko sfero. Na natečaj so se letos prijavili študentje iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Slovaške, Srbije, Španije Turčije in Velike Britanije.

podeljene_trimove_raziskovalne_nagrade.jpg

Spodbujanje inovativnih idej in ustvarjalnosti

Trimo z mednarodno uveljavljenim natečajem posebno pozornost posveča razvoju mladih in spodbujanju njihovih inovativnih idej. Raziskovalne nagrade so pomembne tudi zaradi prenosa informacij in idej med Trimom in zunanjimi centri znanja. »V podjetju Trimo vidimo pomen tega procesa tudi v tem, da v nepredvidljivem in včasih kaotičnem svetu v družbi dobimo novo motivacijo in sinergijo, da ustvarimo kritično maso novega zagona za dvig gospodarstva, uvajanje novih pristopov, za nove izdelke in tehnologije. Gre torej za vzajemno ustvarjanje nove pozitivne energije za vse deležnike, ki sodelujejo v projektu,« je povedal mag. Danijel Zupančič, predsednik komisije za raziskovalno delo, sicer pa namestnik glavne direktorice za tehnično področje v Trimu.

Tudi Tatjana Fink, MBA, glavna direktorica Trima, je poudarila, da tovrstni natečaji spodbujajo posameznike k ustvarjanju, inovativnosti in jim dajejo nov zanos. »S prejemom Trimove raziskovalne nagrade, ki jo letos podeljujemo že enajsto leto zapored, tako nagrajenci kot tudi tisti, ki so svoja dela zgolj prijavili, postanejo del prepletene mreže med akademsko sfero in gospodarstvom. V podjetju Trimo smo doslej skupaj z letošnjimi nagradami podelili že preko 450 Trimovih raziskovalnih nagrad. Ponosni smo, da z natečajem spodbujamo sveže ideje in verjamemo, da razvoj znanja in sodelovanja tako znotraj podjetja kot z zunanjimi partnerji krepi našo konkurenčnost na dolgi rok.«

podeljene_trimove_raziskovalne_nagrade_2.jpg

Letošnji nagrajenci

V enajstih letih so v Trimu podelili že več kot 450 raziskovalnih nagrad. Pri tem je sodelovalo 250 mentorjev iz približno 60 fakultet in iz 12 držav. Na natečaju lahko sodelujejo znanstvena dela s področij arhitekture, industrijskega oblikovanja, gradbeništva, strojništva, kemije, prava, informatike, ekonomije in menedžmenta, elektrotehnike in razvoja zaposlenih. Med prispelimi prijavami so tako letošnje nagrade za diplomska dela prejeli:

1. Irman ABDIĆ, Slovenija
2. Lenard BILICKI, Srbija
3. Rafał BOGUSZEWSKI, Poljska
4. Davor BURKELC, Slovenija
5. Ranko ĆOSIĆ, Hrvaška
6. Nastja FLORJANČIČ, Slovenija
7. Urša GOLOB, Slovenija
8. Andrej HOMAR, Slovenija
9. Matic IVANOVIČ, Slovenija
10. Sead JAMAKOVIĆ, Hrvaška
11. Katja JENIČ, Slovenija
12. Gašper KOCIPER, Slovenija
13. Urška KOCJANČIČ, Slovenija
14. Janja KOTNIK, Slovenija
15. Željko MESARIĆ, Slovenija
16. Eva OBLAK, Slovenija
17. Anja PAVLIN, Slovenija
18. Neven POPOVAČKI, Hrvaška
19. Peter POVHE, Slovenija
20. Sara RUS, Slovenija
21. Sebastjan ŠLAJPAH, Slovenija
22. Anton ŠUKLJE, Slovenija
23. Tadej UDOVIČ, Slovenija
24. Petra WEINGERL, Slovenija

Nagrade za magistrska dela:

1. Sabina BOGILOVIĆ, Slovenija
2. Joanna GRZYMKIEWICZ, Poljska
3. Brina HRIBAR, Slovenija
4. Nebojša JAKICA, Italija
5. Marko JOVANOVIĆ, Srbija
6. Andrej JURIČKO, Slovenija
7. Renata KENDA, Slovenija
8. Jana KRAPEŽ, Slovenija
9. Igor LAUTAR, Slovenija
10. Mija LORBEK, Slovenija
11. Ivan PALIJAN, Hrvaška
12. Črt VEDENIK, Slovenija
13. Tamara VLADETIĆ, Srbija
14. Dejan ŽOHAR, Slovenija

Nagrade za doktorske disertacije:

1. Jasna ČIKIĆ TOVAROVIĆ, Srbija
2. Justin ČINKELJ, Slovenija
3. Nenad ČUŠ BABIČ, Slovenija
4. Antonino DI RAIMO, Italija
5. Jure ERJAVEC, Slovenija
6. Marija GORJANC, Slovenija
7. Jasmin KALJUN, Slovenija
8. David KOREN, Slovenija
9. Franc SINUR, Slovenija
10. Blaž ŠAMEC, Slovenija

Vse materiale in podrobnejše informacije o natečaju lahko najdete na spletni strani: http://www.trimo-researchawards.com/.