Za izboljšanje zaščite uporabnikov prostorov pred hrupom v stavbah je ministrstvo v začetku leta 2012 sprejelo nov Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, ki podrobneje ureja to področje. Pravilniku je sledila še Tehnična smernica TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, v kateri je podrobnejša obrazložitev pravilnika.
Na podlagi sprejetih predpisov sta od začetka leta 2013 obvezna elaborat in izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, ki ju je treba priložiti projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. V izkazu mora izdelovalec le-tega navesti predpisane izolirnosti za posamezne pregradne konstrukcije in izračunane vrednosti. S pravilnikom določene stavbe je izvajalec po zaključku del na objektu ob navzočnosti odgovornega nadzornika dolžan zagotoviti izvedbo meritev zvočne izolacije, ki mora ustrezati izračunani izolirnosti posamezne pregradne konstrukcije.

Viri hrupa:

viri_hrupa.jpg

Da bi projektantom olajšali kompleksne preračune prenosa zvoka preko različnih konstrukcij in izdelavo elaborata ter izkaza, potrebnega za pridobitev gradbenega dovoljenja, smo se v podjetju URSA SLOVENIJA d. o. o. skupaj s partnerji odločili, da razvijemo ustrezen računalniški program. Konec aprila 2013 je bil tako na trg posredovan računalniški program URSA FRAGMAT Akustika 2.1. Program omogoča izračun enostavnega objekta, npr. enodružinske hiše, kakor tudi kompleksnega objekta, v skupino katerega prištevamo večstanovanjske objekte in ostale zahtevne objekte.

nova_akustika.jpg

Pri razvoju programa je bil glavni cilj ta, da se da v najkrajšem času in na uporabniku kar se da prijazen način izdelati ustrezno dokumentacijo s pomočjo programa URSA FRAGMAT Akustika 2.1, ki bo zadovoljila zahteve predpisov.

Z enostavnim vnosom osnovnih podatkov o prostoru dobimo potrebne podatke za nadaljnji potek izračuna. Da bi lahko bilo delo še hitrejše, smo pripravili bazo podatkov z različnimi sestavi konstrukcij, ki omogočajo hitro opredmetenje posamezne konstrukcije. Baza podatkov omogoča tudi kreiranje lastnih materialov, v kolikor imamo laboratorijske podatke po posameznih frekvencah o posamezni konstrukciji oz. materialu. Z navedenim lahko uporabnik programa enostavno, varno in hitro izdela elaborat in izkaz, ki bosta ustrezala zakonskim predpisom po zahtevani vsebini. Z varnostnim faktorjem se vsi preračuni lahko spremenijo, s čimer omogočimo lažje delo izvajalcu, saj so le-temu tako dopustne posamezne nenatančnosti pri izdelavi pregradnih konstrukcij in upoštevane možnosti odstopanja pri meritvah na dokončanem objektu.

V kolikor je uporabnik nekoliko zahtevnejši in dober poznavalec akustike, bo s pomočjo podrobnejših ukazov, kot so na primer različni spoji pregradnih konstrukcijskih elementov ali oblike fasade, le tako lahko dosegel še optimalnejše izračune zvočne izolirnosti posamezne pregradne konstrukcije.

S programom smo tako zadostili osnovnim potrebam večine uporabnikov, kakor tudi manjši skupini strokovnjakov omogočili, da prav tako lahko uporabljajo program, ki jim bo v pomoč in izziv pri zahtevnejših projektih.
V kolikor se še niste seznanili z našim programom URSA FRAGMAT Akustika 2.1, vas vabimo, da si le-tega naložite iz spletne strani URSA Slovenija in ga tudi sami preizkusite. V kolikor boste pri uporabi preizkusne verzije programa imeli kakšno vprašanje, vam bomo z veseljem pojasnili ali pomagali pri uporabi programa. Veseli bomo vseh vaših pripomb in pohval, saj bomo le tako lahko tudi v bodoče posodabljali program, ki bo za uporabo še prijaznejši.

Več na: www.ursa.si