Prevoz je prvo od štirih predvidenih področij svetovanja, ki je uporabnikom interneta že na voljo prek spletne aplikacije Porabimanj.si. Kot vemo, so za povprečnega uporabnika stroški goriva (poleg cene vozila) eden ključnih dejavnikov pri nakupu avtomobila. Aplikacija Porabimanj – moj energetski svetovalec omogoča hiter in enostaven izračun stroškov porabe goriva za vaše vozilo glede na tip in način vožnje. S temi rezultati lahko primerjate druge tipe avtomobilov z alternativnimi tehnologijami in pridobite podatke, ki vam pomagajo pri odločitvi o nakupu novega vozila. S pomočjo energetskega svetovalca bo izbira veliko lažja.

Modul prevoz vam bo ponudil izbor cenejšega ali učinkovitejšega vozila od trenutnega, kot tudi možnosti prihrankov goriva s simulacijo ukrepov varčne vožnje. Ugotovili boste, kolikšne so emisije CO2 posameznih tipov osebnih vozil, in dobili koristne napotke za okolju prijaznejšo mobilnost.

Povprečno 2278 evrov na leto za gorivo

Povprečno slovensko gospodinjstvo za gorivo pri prevozu z osebnim avtomobilom porabi 2278 evrov na leto. Ali ste vedeli, da lahko z bolj umirjeno vožnjo prihranite kar 200 evrov na leto? Ob zamenjavi požrešnega vozila z učinkovitejšim pa lahko na letni ravni prihranite celo do 1500 evrov. Izračuni temeljijo na vnesenih podatkih uporabnika aplikacije, povprečnih porabah goriva posameznih razredov in okvirnih investicijah za nakup osebnih vozil. Ob konkretnih izračunih možnih prihrankov so predstavljene tudi zanimive ugotovitve iz raziskave REUS (Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije), ki letno spremlja učinkovitost ravnanja z energijo in možnosti subvencioniranja ali kreditiranja pri nakupu osebnih vozil.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj je organizator kampanje »Energija si, bodi učinkovit« prepoznal potrebo po nevtralnem svetovanju še posebno pri naložbah v energetsko učinkovitost, kjer se zaradi pomanjkanja informacij lahko napačno odločimo, pri tem pa se stroški povečajo. Porabniki energije se velikokrat ne zavedamo, da bi lahko s primernim ravnanjem znatno zmanjšali porabo in stroške za energijo. Obe ugotovitvi sta spodbudili razvojni tim Informa Echo, ki vodi kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, namenjeno spodbujanju učinkovitega ravnanja z energijo, da je v program kampanje uvrstil interaktivno spletno aplikacijo Porabimanj – moj energetski svetovalec.

Porabimanj za voznike, podjetja in ustanove

Modul prevoz, ki je že aktiven, je brezplačno dostopen na prenovljenem spletnem portalu www.pozitivnaenergija.si. Namenjen je vsem, ki želijo zmanjšati stroške pri prevozu z osebnimi avtomobili. Uporaben je za podjetja, ustanove in voznike osebnih avtomobilov. V pripravi so še tri področja svetovanja, ki jih bo energetski svetovalec omogočal, in sicer električna energija, hlajenje in ogrevanje. Modul električna energija bo na voljo septembra, hlajenje in ogrevanje pa do konca leta.

Spletna aplikacija Porabimanj je kljub kompleksnosti enostavna za uporabo, kar je dosežek v mednarodnem merilu. Ob konkretnih izračunih prihrankov pri gorivu uporabniku omogoča svetovanje za varčno vožnjo in varovanje okolja ter informacije o subvencijah in posojilih. Aplikacija je rezultat znanja in sodelovanja različnih strok. Pobudnik aplikacije je agencija Informa Echo. Center za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan je pripravil podatke in izračune, sodelovali pa so še Citadela, Enki, Kolektiv in Valicon. Izvedba aplikacije Porabimanj – moj energetski svetovalec se je delno financirala s pomočjo sredstev Petrolovega programa zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih.