V prejšnji številki priloge Moj dom smo opisali postopek namestitve sistema v objekt, danes pa opisujemo nastavitev delovanja sistema, zagon ter predajo v uporabo.

Ko je sistem solarnega ogrevanja hidravlično povezan, sledita električna povezava komponent sistema in povezava ogrevalnega sistema z regulacijo ogrevanja. Za vodenje solarnega sistema in sistema ogrevanja objekta regulator zajema podatke iz ustrezno nameščenih temperaturnih zaznaval, ki so razporejena po segmentih sistema (sprejemniki sončne energije, hranilnik/zalogovnik toplote, toplotna črpalka) in v objektu samem (bivalni prostor(i)). Le s pravilno nastavljeno in uravnoteženo regulacijo sistema lahko zagotovimo optimalno delovanje solarnega ogrevanja in izračunane prihranke. Sistem solarnega ogrevanja Hidria SOLO ima že serijsko vgrajeno inteligentno regulacijo, ki spremlja navade uporabnika in ustrezno prilagaja delovanje načina pridobivanja energije (termo solarni sistem, toplotna črpalka) z namenom čim bolj znižati stroške energije za ogrevanje, v konkretnem primeru strošek električne energije. Regulacija omogoča tudi možnost nadzora in upravljanje sistema SOLO na daljavo, potreben je zgolj internetni priključek oziroma možnost povezave na svetovni splet. Z inteligentno regulacijo lahko dodatno prihranimo 16 odstotkov energije, potrebne za pripravo tople sanitarne vode ter ogrevanje objekta. Pri termo solarnih sistemih ima regulacija zelo pomembno vlogo tudi pri preprečevanju pregrevanja sistema. pogoje za to termo solarni sistem izpolnjuje s kakovstnimi komponentami, regulacija pa omogoča nočno pohlajevanje hranilnika toplote v obdobju, ko nimamo zagotovljenega odjema tople sanitarne vode, predvsem v poletnem obdobju v času dopustov.

Sistem je pripravljen na zagon in prepustitev v delovanje, ko se izvede polnitev solarnega sistema s solarnim medijem in polnitev sistema ogrevanja v objektu. Termo solarni sistem deluje v zaprtem krogu, ločen od preostanka ogrevalnega sistema v objektu. Zelo je pomembno, da se v termo solarnem sistemu pred zagonom izvede izpiranje cevovodov (odstranimo različne nečistoče v cevnem razvodu, ki so se pojavile med montažo) ter tlačni preizkus. Po uspešno opravljenem testu se sistem napolni s solarnim medijem. Hidria termo solarni sistemi in sistemi solarnega ogrevanja so prisilno polnjeni, kar pomeni višji delovni tlak v solarnem sistemu (med 3,5 in 4 bar) in manj potrebnega vzdrževanja v življenjskem obdobju delovanja sistema. Po uspešnem zagonu sledi poučitev uporabnika sistema solarnega ogrevanja, predaja vse dokumentacije sistema skupaj z dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada (izjava o zaključku naložbe, fotografije izvedenega stanja sistema, račun ter potrdilo o plačilu).

Vse komponente solarnega ogrevanja Hidria so proizvedene na način, da je montaža čim hitrejša, z minimalno možnostjo napak pri izvedbi, predvsem pa, da imajo dolgo življenjsko dobo trajanja. Vzdrževanje termo solarnega sistema je relativno nezahtevno, zelo podobno vzdrževanju vseh drugih ogrevalnih sistemov. To pomeni, da so tudi stroški relativno nizki. V primeru dobave opreme skupaj z izvedbo montaže s strani Hidriinih strokovnjakov velja za sistem 2-letna splošna garancija, posamezne komponente sistema pa imajo dodatno produktno garancijo (sprejemniki sončne energije, denimo, imajo 10-letno garancijo).

Odlične rešitve sistemov koriščenja energije sonca Hidria zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in velike prihranke ob minimalnih stroških vzdrževanja. Pokličite številko 080 87 57 ali nam pišite na sonce@hidria.com za brezplačen ogled vašega objekta in svetovanje Hidriinega strokovnjaka, da boste lahko tudi vi izkoristili energijo sonca in prihranili pri stroških ogrevanja že jutri. Sonce ne izstavlja računa.