Investicije v velike sončne elektrarne so zaradi znižanih državnih subvencij očitno stvar preteklosti – tako pri nas kakor v vsej zahodni Evropi, zato se v fotovoltaično najbolj razvitih deželah vse bolj usmerjajo v lastno oskrbo z elektriko iz sončnih celic.

Nova tehnologija mikrorazsmernikov, ki pretvarjajo enosmerni v izmenični tok, ponuja nove in cenejše možnosti tudi pri solarni samooskrbi. Pri tej tehnologiji ni več centralnih razsmernikov, nadomeščajo jih mikrorazsmerniki. Vsak solarni modul je povezan s svojim mikrorazsmernikom, zato je tudi namestitev sončne elektrarne preprosta in hitra.

Modularnost gradnje sončne elektrarne za lastne potrebe omogoča vsakemu vlagatelju, da postopno zgradi svojo sončno mikroelektrarno. Vlagatelj se lahko danes odloči za namestitev le enega solarnega modula z razsmernikom, ko pa sredstva dopuščajo, pa sončno elektrarno razširi še z dodatnimi. V eni veji je lahko povezanih do trinajst mikrorazsmernikov, kar je 3,25kW instalirane moči.

Pri takem načinu gradnje sončne elektrarne niso potrebni akumulatorji, saj pridobljena elektrika neposredno napaja električne porabnike. Za presežke elektrike, ki bi jo želeli prodajati v omrežje, se sklene pogodba z distributerjem električne energije.

Oglejmo si primer sončne elektrarne, ki jo bomo pričeli graditi z minimalno močjo 250 W. Zanjo potrebujemo solarni modul 250Wp, mikroinverter ter konstrukcijo za namestitev modula, kar stane skupaj 489 evrov. Solarni sistem s tako močjo da v povprečju dnevno več kot 0,8 kWh elektrike ali najmanj 24 kWh na mesec. Poprečno slovensko gospodinjstvo je mesečno porabi približno 300 kWh. Manjkajočo elektriko bomo jemali iz omrežja in se morda pozneje odločili za širitev sončne elektrarne. Tedaj bomo dodaten komplet solarnega modula z mikroinverterjem enostavno povezali z obstoječim.

Življenjska doba solarnih modulov, prav tako pa tudi mikroinverterjev, je 25 let. Poprečna cena kilovatne ure, ki jo bo sončna elektrarna proizvedla v 25 letih, bo tako nekaj manj kot 7 centov. Cena elektrike iz omrežja za gospodinjstva je zdaj v Sloveniji 15,4 centov na kilovat, v članicah Evropske unije pa več kot 20 centov, zato lahko pričakujemo, da se bo cena elektrike pri nas še zviševala.

Če bi denar, ki smo ga namenili v sončno elektrarno, vložili v banko, bi za dolgoročni depozit prejeli obresti po največ 3,7-odstotni letni obrestni meri. Naložba v sončne mikroelektrarne na osnovi mikroinverterjev je torej več kot zanimiva, saj se povrne prej kot v desetih letih.


Velog, d. o. o.
Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana
tel. 01/530 26 50
e-pošta: info@velog.si
www.akumulator.si