Pri načrtovanju in gradnji naselja v podjetju Eko Gradvest upoštevajo lastne izkušnje in tehnološka dognanja zadnjih let za učinkovito rabo energije in njenih obnovljivih virov. Vsi objekti so namreč postavljeni v smeri vzhod–zahod, tako da z večjimi zasteklitvami bivalnih prostorov na južni strani optimalno izrabljajo sončno obsevanje.

Načrtovan zunanji videz objektov je prilagojen lokalnemu okolju, v katerem bodo zrasli, zato je tudi način gradnje prijazen do narave in ljudi. To pomeni, da so uporabljeni naravni materiali, kot so opeka, les in kamena volna za izolacijo fasade in strehe, ki jo ščiti kovinska kritina z naravnim peščenim posipom. Za vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata) je uporabljen inovativen sistem termoizolacijskih enokomponentnih skrivnih špalet, ki z odmikom rolete od okenskega okvirja in izolativnostjo ogrodja odpravi problematične toplotne mostove. V tako predpripravljene stavbne odprtine vgrajujejo zunanje stavbno pohištvo z lesenimi okvirji in trojno zasteklitvijo, kar omogoča optimalno toplotno in zvočno izolacijo. Za ogrevanje bodo uporabili individualne toplotne črpalke zrak–voda. Čistilna naprava bo skupna za celo naselje, kar velja tudi za drugo komunalno ureditev z vso potrebno infrastrukturo, ki je že pripravljena.

_911158.jpg

Dve individualni enodružinski hiši imata stanovanjsko površino po 174,08 m2, drugi dve pa po 156,98 m2. Pri vrstnih hišah imajo štiri predvideno površino po 132,65 m2, ena 216,30 m2, in ena tudi površino 132,65 m2, vendar drugačno razporeditev prostorov. Tudi končni kupci drugih objektov se lahko še odločijo za zgled po zadnjih dveh omenjenih objektih, dokler je naselje še v fazi gradnje. V večstanovanjskem objektu merijo stanovanja od 66 m2 do 82 m2. Pritličnim stanovanjem pripada tudi atrij.

Naselje leži le lučaj od vstopno-izstopne postaje na avtocesti Ljubljana–Koper. Mimo njega vodi tudi regionalna cesta proti Rakeku in Uncu, nedaleč stran je stara cesta Vrhnika–Postojna. Na pristopni (severni) strani meji na nov predel Logatca z na novo grajenimi individualnimi hišami, sicer meji na gozd. Skozi naselje ni drugih prevoznih poti kot le urejen dovoz do navedenih objektov.

Ni odveč poudariti, da v Logatec prenašajo pozitivne gradbene izkušnje, pridobljene z gradnjo podobno urejenega naselja v Gmajnici pri Komendi, ki so ga poimenovali Moj novi dom. Tu pravkar končujejo skupino večstanovanjskih objektov v zgornjem delu naselja, medtem ko so enaindvajset enodružinskih hiš že prodali. V načrtu imajo še gradnjo dveh enodružinskih hiš, ki jim sicer rečemo dvojček, in zaključek naselja v južnem delu s še tremi večstanovanjskimi objekti.

Eko Gradvest tako nadaljuje svojo inovativnost na našem nepremičninskem trgu. Začel je s klasično prodajo in naravi prijazno in energetsko varčno gradnjo stanovanjskih objektov, nadaljeval pa z ugodno ponudbo najema stanovanj do pet let. Zdaj z novoustanovljeno Stanovanjsko zadrugo Eko Gradvest na tem področju spet premika meje. Naselje Moj novi dom v Gmajnici pri Komendi, na katerega temeljih je nastala zamisel o stanovanjski zadrugi, ta čas že dobiva prepoznavno podobo. Z njeno pomočjo bo mogoče priti tudi do stanovanj v Logatcu in, kot načrtujejo, sčasoma tudi drugod po vsej Sloveniji.

Stanovanjska zadruga je bila ustanovljena že lani septembra, v letošnjem maju pa je že potrdila štiri pogodbe in šest prostih stanovanj v svojem fondu. Predvidenih je še več (70), a članstvo v zadrugi pomeni, da gre za znanega kupca in znan objekt, zato želi zaobseči vso Slovenijo. Za pravo razumevanje je treba poudariti, da v tem primeru ne gre več za prakso skupinsko organiziranega soinvestitorstva gradnje, temveč za nakup z odloženim obročnim odplačevanjem znanega objekta, ki se udejanja s plačilom mesečnih obrokov znanega kupca. Kupec je torej takoj tudi lastnik nepremičnine, nad katero pa ima podporna banka hipoteko, dokler ni izplačan zadnji obrok. Pri tem je pomembno vedeti, da v nasprotju z znano prakso pri najemanju tovrstnih bančnih posojil ni pomembna stalna zaposlitev, temveč redno odplačevanje mesečnih obveznosti. To pomeni, da si tudi mlade družine, ki jim naša zaposlovalna politika ni ravno naklonjena (pogodbeno delo, študentsko delo, delo za določen čas, nadomeščanja itn.), s pomočjo staršev in drugih sorodnikov lahko privoščijo nakup novega stanovanja.

Torej ne gre zgolj ali najprej za najem, kar je bila in še je še vedno najpogostejša pot, temveč za takojšen nakup z odloženim obročnim odplačevanjem. Mesečna plačila tako ne gredo v žepe investitorjev oziroma najemodajalcev, temveč na račun novih lastnikov stanovanja do končnega odkupa. Prav gotovo vredno razmisleka  …

Več na: www.mojnovidom.si