Odgovor: Mama to lahko stori, a pod pogoji, ki jih predvideva zakon. Mednje se uvršča tudi neizpolnjevanje obveznosti ene od strank. Seveda pa bo morala mama dokazati, da je bila narava neizpolnjevanja obveznosti taka, da opravičuje razvezo pogodbe, kar pa seveda ne bo ravno enostavno, glede na okoliščine primera, ki ste jih opisali. V primeru razveze pogodbe lahko zahtevate tudi povrnitev vaših vlaganj, višina vračila pa bo odvisna tudi od samega razveznega razloga. Če vam zmanjkuje časa za pomoč materi, lahko predlagate tudi, da se pogodba o dosmrtnem preživljanju spremeni tako, da boste mami v zameno za obljubo stanovanja raje plačevali dosmrtno denarno rento. Če vam finance to dopuščajo, razmislite tudi o tej možnosti.

Vprašanje: Ali mi lahko na kratko razložite, v čem so bistvene razlike med izročilno pogodbo in pogodbo o dosmrtnem preživljanju? V družini razmišljamo, da bi starši nekako razdelili premoženje med tri brate. Kako to storiti?

Odgovor: Gre za pogodbi, ki imata različen značaj. Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem. Taka pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi potomci, ki bi bili po zakonu poklicani, da dedujejo po izročitelju (konkretno torej vsi trije bratje). Ko je izročilna pogodba podpisana in se z njo strinjajo vsi potomci, je premoženje, ki ga je izročitelj na tak način izročil sopogodbenikom, pravno »zapečateno« in ne more več postati predmet dedovanja. Namen pogodbe o dosmrtnem preživljanju pa je drugačen. Gre za odplačni posel »daj-dam«, ki ga oseba, ki potrebuje preživljanje, sklene z osebo, ki ji lahko omogoči tako preživljanje v zameno za določeno premoženje.

Vprašanje: Z očetom, za katerega skrbim že več let, sva se dogovorila, da bova podpisala pogodbo o dosmrtnem preživljanju, v skladu s katero bom za očeta skrbela do njegove smrti, on pa mi bo v zameno za to prepustil stanovanje. Oče mi je nedavno omenil, da bo stanovanje verjetno dal pod hipoteko, ker bo najel kredit. Zanima me, ali to lahko stori, glede na to, da je v pogodbi podpisal »prepoved obremenitve nepremičnine«. Ker ima tudi nekaj dolgov, me zanima, ali kot stranka pogodbe o dosmrtnem preživljanju lahko odgovarjam tudi za njih. On pravi, da ne. Pa to drži?

Odgovor: Če je prepoved obremenitve nepremičnine vpisana v zemljiško knjigo, oče na stanovanju ne more vzpostaviti hipoteke. Tudi za njegove dolgove kot stranka pogodbe o dosmrtnem preživljanju po zakonu ne odgovarjate, razen če ste se o taki odgovornosti posebej zavezali v konkretni pogodbi.

Mag. Boštjan J. Turk