V prejšnji številki priloge Moj dom smo opisali postopek dimenzioniranja termosolarnega sistema Hidria, danes pa sledi nadaljevanje – izgradnja solarnega ogrevanja. Ko stranka potrdi predlagano rešitev sistema solarnega ogrevanja, se pričnejo aktivnosti za izvedbo njegove postavitve. Navadno to pomeni, da se dogovori datum dobave opreme na objekt ter pričetek izvajanja del. Najprej je treba namestiti polje sprejemnikov sončne energije na nosilno konstrukcijo.

Izberite sonce

Najbolj primerne za namestitev polja sprejemnikov sončne energije so lokacije, ki so dovolj izpostavljene sončnemu sevanju, kar pomeni, da dovoljujejo sončno sevanje prek celega dne. Optimalna je usmeritev polja sprejemnikov sončne energije proti jugu. Za sisteme priprave tople sanitarne vode Hidria ECO so lahko naklonski koti vgradnje sprejemnikov sončne energije nižji (od 32 do 45 stopinj), medtem ko je priporočen naklonski kot vgradnje sprejemnikov sončne energije pri kombiniranih sistemi za dogrevanje Hidria COMBI in Hidria SOLO višji (od 45 do 60 stopinj). To je potrebno, ker naj bi bili sprejemniki sončne energije v obdobju, ko za ogrevanje iz termosolarnega sistema potrebujemo največ energije (spomladi, pozimi in jeseni) postavljeni čim bolj pravokotno na vpadni kot sončnih žarkov. Vpadni kot sončnih žarkov pa ni vedno enak, saj se pot sonca po nebu poleti in pozimi razlikuje.

hidrianotranja1.jpg

Izvedba namestitve

Sprejemnike sončne energije se namesti na tipsko nosilno konstrukcijo. To je treba trdno pritrditi v lesen del ostrešja s tovarniško pripravljenimi nosilci, ki so posebej prirejeni za različne tipe strešnih kritin. Pri opečnatih strešnikih se uporablja tako imenovano nosilno kljuko, za valovitke se lahko uporabi stojni vijak, za pločevinaste strešne kritine pa lahko uporabimo jahač. Ta rešitev omogoča pritrditev nosilne konstrukcije brez večjih prebojev skozi pločevino.  Kakovostna izvedba namestitve polja sprejemnikov sončne energije je ključna, da lahko konstrukcija kljubuje vsem vremenskim vplivom, predvsem pa vetru in snegu. V območjih, ki so izpostavljena močnim sunkom vetra ali večjim količinam zapadlega snega, se nosilno konstrukcijo in njeno pritrditev na podlago ustrezno prilagodi, da lahko brez posledic prenese tudi sunke vetra s hitrostjo do 200 km/h.

Da lahko zbrano toplotno energijo shranimo v hranilniku ali zalogovniku toplote, je treba narediti tudi cevno povezavo med sprejemniki sončne energije in hranilnikom toplote. Pri novogradnjah so zanjo predvidene kinete ali vzdrževalni jašek, pri sanacijah obstoječih stavb pa jo lahko najpreprosteje izvedemo preko morebitnega prostega zračnika v dimniku. Taka izvedba zahteva najmanj prebojev v stavbi in je zato najcenejša, je pa dimnik tudi najkrajša povezava med streho, mestom za namestitev polja sprejemnikov sončne energije in kotlovnico, kjer je hranilnik toplote. Cevna povezava je vedno iz bakrenih ali nerjavečih cevi s premerom 16 ali 20 mm, ki so ustrezno toplotno izolirane (visokotemperaturno odporna izolacija z UV-zaščito, debela vsaj 19 mm). To je pomembno, saj lahko temperatura medija iz sprejemnikov sončne energije v poletnih mesecih doseže tudi 140 stopinj Celzija, zato potrebujemo materiale, ki zdržijo višje temperature in tudi višje tlake.

Termosolarni sistem

Termosolarni sistem deluje v zaprtem krogu in je polnjen z mešanico vode in propilen glikola (protizmrzovalno sredstvo) v razmerju 40/60. Sistem se tako lahko uporablja vse leto, tudi v obdobju nižjih zunanjih temperatur, zato lahko s solarnimi rešitvami prihranimo še več.  Termosolarni sistem Hidria ECO uporablja za pripravo tople sanitarne vode bivalentne hranilnike toplote s prostornino od 200 do 1000 litrov. Hranilnik toplote ima dva cevna toplotna prenosnika, kar pomeni, da hranilnik toplote povežemo z obstoječo kurilno napravo ter povežemo dovod hladne in tople sanitarne vode. Pri kombiniranem sistemu pretočne priprave tople sanitarne vode in dogrevanju Hidria COMBI je na sistemski zalogovnik toplote poleg modula za pretočno pripravo tople sanitarne vode in kurilne naprave treba povezati tudi dvižne mešalne vode za povezavo do razvoda ogrevanja objekta (talno ogrevanje, konvektorji, radiatorji itn.). Podobno je tudi pri sistemu solarnega ogrevanja Hidria SOLO, ki pa je celosten ogrevalni sistem, ki prvenstveno izrablja sleherni sončni žarek za ogrevanje zalogovnika toplote ali pa predgrevanje povezane toplotne črpalke. Pri sistemih solarnega ogrevanja SOLO namreč govorimo o inovativni kombinaciji termosolarnega sistema in toplotne črpalke zrak-voda. V obdobjih z malo sončnega sevanja uporabljamo toploto iz sprejemnikov sončne energije, pridobljeno na nižjem temperaturnem nivoju, predvsem za predgrevanje toplotne črpalke, s čimer izboljšamo razmerje med vloženo in pridobljeno energijo iz sistema.

Tako kot sistem COMBI tudi sistem SOLO omogoča povezavo več različnih virov ogrevanja (na primer toplovodni kamin, peč na lesno biomaso, obstoječa peč itn.) s sistemskim zalogovnikom toplote. Ključno pa je, da se celotno hidravlično omrežje solarnega in ogrevalnega sistema ustrezno uravnoteži in s tem omogoči optimalno delovanje.

Odlične rešitve sistemov izrabe energije sonca Hidria zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in velike prihranke ob minimalnih stroških vzdrževanja. Pokličite številko 080 87 57 ali nam pišite na sonce@hidria.com za brezplačen ogled vašega objekta in svetovanje Hidriinega strokovnjaka, pa boste lahko tudi vi izrabili energijo sonca in prihranili pri stroških ogrevanja že jutri. Sonce ne izstavlja računa!

 

md303md_hidria_glasovnica.jpg

Nadaljevanje preberite v prihodnji številki priloge Moj dom, v kateri bomo podrobneje predstavili zagon, nastavitev delovanja parametrov sistema ter predajo solarnega sistema Hidria uporabniku.