O tem ali so Jermanova dejanja sprejemljiva pa bodo odločile ustrezne pravne institucije, ki so dobile njegov primer v preučitev in ovadbo. Prepričani smo namreč, da je pisec izkoristil priložnost brezplačnega in prikritega oglaševanja v obliki na videz uredniškega članka, v katerem z blatenjem in zavajajočimi izjavami, ki si jih noben strokovnjak iz spoštovanja do svoje stroke in kolegov ne bi smel privoščiti, prepričuje bralce naj ne kupijo njegovemu izdelku konkurenčne rešitve za prezračevanje prostora MIKrovent.  Naša vizija in cilji so dolgoročno zastavljeni in zavedamo se, da lahko več kot 20 let tradicije uspešno nadaljujemo le s trajnostno naravnanim in družbeno odgovornim poslovanjem in tako poskrbimo za dobrobit nas in generacij, ki nam sledijo.

Razvoj podjetja smo usmerili v iskanje energetsko varčnih ter bivanju in okolju prijaznih rešitev, kar bomo podkrepili tudi z lastnim inštitutom za okoljske tehnologije – IOT na 1680m2. Zavedamo se, da lahko le zadovoljni zaposleni dobro delajo, zato se trudimo, da je več kot 300 družin, katerih vsakdan je odvisen od našega skupnega uspeha, zadovoljnih in ponosnih, da so del MIK-a. Odgovorni pa moramo biti tudi do vas, spoštovani bralci, da vam predstavimo resnične prednosti našega prezračevalnega sistema MIKrovent, za katerimi stojijo leta izkušenj v stroki in trdega dela v domačem razvoju. V začetku letošnjega leta smo MIKrovent predstavili tudi na največjem mednarodnem sejmu stavbnega pohištva Fensterbu/frontale v Nürnbergu, kjer smo kljub pestri ponudbi kakovostnih konkurenčnih rešitev prepričali tujo strokovno javnost, da je MIKrovent z visoko stopnjo rekuperacije toplote pri 100 % izmenjavi zraka v prostoru in z izjemno konkurenčno ceno, najboljša rešitev med lokalnimi prezračevalnimi sistemi trenutno na trgu.

Zakaj zračimo?

V preteklosti in starejših zgradbah je bilo svežega zraka v zaprtih prostorih vedno dovolj, saj sta način gradnje in kakovost materialov omogočala, da so zgradbe same po sebi dihale. Sodobne stavbe pa so zaradi vedno večjih potreb po energijski varčnosti postale zelo tesne in samodejna, nenadzorovana izmenjava zraka skoraj ni več mogoča. Dolgotrajno zadrževanje na slabem zraku v zaprtem prostoru je izjemno škodljivo in povzroča poleg slabega počutja in bolezni ljudi tudi pojav kondenza na oknih in stenah. Zato je treba take prostore redno in pravilno zračiti, kar pa pomeni tudi višje stroške, saj moramo svež – zunanji zrak pozimi greti na temperaturo prostora, poleti pa ohlajati, da se prostor ne pregreje.

Kako pravilno zračimo?

Najbolj razširjeno je zračenje z odpiranjem oken, bodisi s trajnim odpiranjem (okno z nagibom) ali s kratkotrajnim odpiranjem (okno popolnoma odprto). V obeh primerih prihaja v času kurilne sezone do velikih toplotnih izgub, prepiha in vdora prahu ter mrčesa v prostor v poletnem času pa do pregrevanja prostora. Drug, bolj ekonomičen način zračenja imenujemo mehansko prisilno prezračevanje (lokalno ali centralno), kjer zrak čistimo, predgrejemo ali ohladimo in ga brez prepiha in večjih izgub toplote dovajamo v prostor.

Potrebe po svežem zraku so časovno in lokacijsko nedoločljive. Tako so na primer zjutraj bolj obremenjeni sanitarni prostori, opoldne kuhinje, zvečer skupni bivalni in spalni prostori.

Kako zračimo z MIKroventom?

MIKrovent je edinstven lokalni prezračevalni sistem, ki nadomešča prezračevanje z odpiranjem oken in pri tem ohranja do 87 % toplote odhajajočega zraka pri 100 % izmenjavi zraka v prostoru. Centralne prezračevalne naprave običajno obratujejo neprestano, v vseh prostorih z enako učinkovitostjo. Z lokalnim prezračevalnim sistemom pa si zagotovimo večjo prilagodljivost, saj lahko uravnavamo vlago in vonjave v vsakem prostoru posebej. Zaradi tega je lokalno prezračevanje tehnično veliko bolj primerno in stroškovno učinkovito.

mik_278_3.jpg

Kako deluje MIKrovent?

MIKrovent je sistem za decentralizirano prezračevanje novih in obstoječih stavb z rekuperacijo toplote do 87 % pri 100 % izmenjavi zraka v prostoru in z možnostjo regulacije vlage v bivalnih prostorih. Lahko ga uporabljamo samo za dovajanje zunanjega zraka (nadtlačno prezračevanje), samo za odvajanje zraka iz prostora (podtlačno prezračevanje) ali pa za sočasno dovajanje in odvajanje zraka (enakotlačno prezračevanje). MIKrovent ima prenosnik toplote in dva ventilatorja. Prenosnik toplote (rekuperator) je toplotni izmenjevalec, kjer izstopni zrak predaja svojo toploto vstopnemu zraku. Ventilatorja v rekuperatorju uravnavata pretok dovodnega in odvodnega zraka, filtri pa uravnavajo čistost zraka. Raba elektrike je zaradi uporabe ventilatorjev z visokim izkoristkom majhna in je v območju 6 do 25 W. MIKrovent ima tudi daljinski sistem upravljanja za vključevanje in izključevanje delovanja naprave in možnost samodejne regulacije kakovosti zraka v prostoru.

Prezračevalni sistem MIKrovent 300 je posebna serija prezračevalnega sistema MIKrovent, razvita za prezračevanje večjih prostorov, kjer je v kombinaciji s centralnim prezračevalnim sistemom odlična izbira, saj zmanjšuje potrebo po neprestanem delovanju centralnega prezračevalnega sistema in tako seveda znižuje stroške za prezračevanje. 1 enota MIKrovent 300 omogoča pretok zraka do 80 m3/h in rekuperacijo toplote zraka do 90 % tako izpolnjuje vse zahteve o zagotavljanja optimalnih delovnih pogojev.

mik_278_1.jpg

Princip delovanja prezračevalnega sistema MIKrovent

Enostavna vgradnja in upravljanje

Prezračevalni sistem MIKrovent lahko vgradite v večino PVC, LES, ALU, in LES-ALU okenskih sistemov in tudi na že obstoječa okna, ki so bila vgrajena v zadnjih 7 letih in nimajo rešenega prezračevanja. Zaradi svoje kompaktnosti ga enostavno vgradimo, za delovanje pa ne potrebuje kanalov ter rešetk za dovod in odvod zraka, edini pogoj je okenska odprtina.

Zaradi svojih kompaktne izvedbe in visoke rekuperacije toplote je MIKrovent primeren za uporabo tako v stanovanjih, hišah, vrtcih in šolah kot tudi v bolnišnicah, domovih za ostarele, hotelskih sobah in v pisarnah.

Čiščenje in vzdrževanje

Kot je določeno v Pravilniku o prezračevanju in kimatizaciji zgradb (Uradni list RS, št.: 42/2002), je treba redni pregled prezračevalnih naprav in sistemov izvesti najmanj enkrat na leto. Posledice nerednega vzdrževanja in čiščenja so poleg otežene regulacije in slabega delovanja sistema seveda tudi razne bolezni. MIKrovent zagotavlja enostavno čiščenje brez dodatnih stroškov, saj so filtri pralni in se čistijo pod tekočo vodo po potrebi oz. vsaj 1 krat letno, medtem ko je čiščenje centralnih prezračevalnih sistemov povezano s precejšnjimi stroški.

mik_278_2.jpg

Onesnaženje zraka zaradi delcev na filtrih in kanalih centralnega prezračevalnega sistema

Prednosti prezračevalnega sistema MIKrovent®

• Zagotavlja visoko kakovosti zraka pri najmanjši možni rabi energije, ima nizke vzdrževalne in obratovalne stroške in dolgo življenjsko dobo.
• Zagotavlja zdravo, kakovostno in varčno prezračevanje prostora pri zaprtih oknih.
• Zagotavlja do 68 % prihrankov pri stroških nakupa, vgradnje, delovanja in vzdrževanja v primerjavi z podobnimi prezračevalnimi sistemi.
• Zagotavlja 4x nižji strošek začetne investicije v primerjavi s centralnim prezračevalnim sistemom - cena MIKroventa od 490 €/kos + DDV.
• Subvencija EKO sklada 25% - prihranek od 133 €/kos.
• Ne potrebuje dodatnih kanalov za distribucijo zraka, torej odpadejo tudi stroški čiščenja in porabe elektrike za distribucijo po kanalih.
• Ohranja vse funkcije zaprtega okna, kot n.pr. varnost, zvočna in toplotna izolativnost.
• Preprečuje prepih, vdor zunanjega prahu in hrupa, nastanek plesni in razvoj pršic
• Je enostaven za uporabo in omogoča popolno prilagoditev delovanja
• Omogoča možnost priklopa na centralni nadzorni sistem ali vgradnje senzorja za CO2/VOC in vlago v prostoru.
• Lajša težave alergikov, preprečuje vstop različnih insektov in čisti vstopajoči zrak.
• Idealen pri toplotni sanaciji obstoječih stavb ali v novogradnjah.
• Lahko se prilagodi vsaki dimenziji okna.
• Zagotavlja prezračevanje skladno z zahtevami novih EU standardov energetske učinkovitosti iz 1.3.2009.

Mnenje stroke

Prof. dr. Peter Novak, Energotech:

Trditev, da je MIKrovent primeren povsod tam, kjer imamo težave z namestitvijo centralnih prezračevalnih sistemov je pravilna. Da je izvedba centralnih sistemov s kanali v obstoječih stavbah zahtevna je tudi točna. Čiščenje kanalov je predpisano tudi v pravilniku o dimnikarski službi in to ne brez razlogov. O tem, da se v kanalih nič ne zgodi, govori najbolje primer Legionarske bolezni, ki je izbruhnila ravno zaradi nečistih kanalov v klimatizacijski napravi in nekaterih drugih okoliščin v hladilnih stolpih teh naprav. Uporaba fleksibilnih rebričastih cevi za prezračevalne kanale je novejšega datuma in njihovo primernost bomo lahko ocenjevali šele po nekaj letih normalnega obratovanja v praksi.

MIK in njegovi strokovnjaki poznajo vse predpise in se tudi ravnajo po njih. Podatki, ki jih navajajo, so resnični in ne zavajajo nikogar. Kondenz nastane v vseh prezračevalnih napravah ob zagonu in v primernih vremenskih pogojih, zato imajo vse te naprave, kot tudi MIKrovent, možnost njegovega odvajanja. Seveda pa pri normalnem obratovanju pozimi skoraj nikoli ne pride do kondenza, ker se vlaga v prostorih hitro zniža. Avtor pri navajanju primerov spregledal dejstvo, da so kuhinjski grelniki vode na plin preteklost in jih v uporabi ni več in da so predpisi o vgradnji plinskih naprav zelo strogi. Res pa je, da je v večini stanovanj kuhinjska napa, ki v trenutku lahko odvede med 150 in 300 m3/h zraka. Te naprave delujejo v praksi tako kot delujejo prezračevalne naprave v sanitarnih prostorih - občasno v času njihove uporabe, običajno 10 do 20 min. Torej te naprave niso smrtonosne in uporaba MIKroventa v ničemer ne spreminja njihove funkcije.

O potrebnosti prezračevanja se z avtorjem strinjam, zato so tudi razvili MIKrovent, ki v sebi združuje vse lastnosti centralnih sistemov, razen tega, da ne potrebuje kanalov in je vgrajen v okno. Ima možnost dovoda ali odvoda zraka, kontrole njegove temperature, CO2, VOC, (organskih hlapnih snovi), vlage v prostoru in je lahko priključen na centralni nadzorni sistem stanovanja ali stavbe. Mikroprocesor skrbi tudi za zapiranje in odpiranje zasunov, ki preprečujejo nekontrolirano prezračevanje. Ker je vse to spravljeno v miniaturno ohišje, je seveda treba upoštevati tudi fizikalne zakonitosti pri delovanju ventilatorjev. Trditev, da je MIKrovent vgrajen v plastično ohišje in zato ne more dobit znaka CE je milo rečeno za takega strokovnjaka, kot se je avtor predstavil, skoraj neverjetna.

Ker avtor sam prodaja določeno opremo za prezračevanje stavb, je verjetno s pojavom novega proizvoda, ki je lahko njegovim konkurenčen, tudi prizadet, kar lahko v celoti razumem. Trditev, da le čevlje sodi naj kopitar, ki je bila napisana v odgovoru tovarne MIK, le ni iz trte izvita.

Edo Bahč, energetski projektant:

Problemi, ki jih Bojko Jerman navaja v svojem članku, se lahko pojavijo pri vseh prezračevalnih sistemih. Tudi centralni prezračevalni sistem je lahko pri napačni izvedbi smrtno nevaren zaradi legionele. Če bi avtor vedel kaj je h-x diagram, bi verjetno opustil trditev, da v centralnih prezračevalnih sistemih ne more ob določenih pogojih priti vlaga. Avtor navaja tudi problem prezračevanja servisnih prostorov. Prezračevalni sistem nima nobene povezave s kotlovnimi napravami, če so izvedene v skladu s predpisi in stroko. Prav tako lahko ob pravilni vgradnji na željo investitorja vgradimo tudi kuhinjsko napo z odvodom zraka na prosto, kar pa mora vsekakor reševati projektant strojnih instalacij s pravilnim razporedom vpihovalnih in sesalnih elementov prezračevanja.

Avtor v svojem članku ni navedel niti ene reference s praktično izvedbo na objektu in iz napisanega sklepam, da avtor nima dovolj praktičnega znanja in izkušenj, da bi lahko podajal tako kritične ocene, predvsem, če upoštevamo še dejstvo, da avtor tudi sam zastopa konkurenčni prezračevalni sistem. Poslovno neetično in strokovno nesprejemljivo.

Dr. Roman Kunič, Direktor raziskav in razvoja, FRAGMAT TIM d.d., Laško, in višji predavatelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente:

Vzpodbudno in tudi izredno pohvalno je, da slovensko znanje privede do inovativnega razvoja lokalnega rekuperacijskega sistema, kot je MIKrovent. Ker sem tudi sam odgovoren za raziskave in inovacije v slovenskem podjetju, dobro vem kako težko je prijeti priznanje doma, še več, koliko polen pod noge smo deležni od laične, kot na žalost tudi od strokovne javnosti, kako težko je uspeti na projektih doma in še težje v primerih javnih razpisov.
Sodobne stavbe in predvsem stavbno pohištvo je izredno zrakotesno. Zato je prezračevanje, naravno ali prisilno, nujno. Med prisilnimi sistemi prezračevanja v splošnem dajem prednost lokalnemu v primerjavi s centralnim rekuperacijskim sistemom, saj imajo slednji praktični prednosti le v tem, da bolje distribuirajo toploto znotraj stanovanjske enote in da imajo večji izkoristek. Mimogrede, izkoristki mnogih naprav so prav neverjetni, tako da je nova zakonodaja na tem področju nujna. Žal pa nobeden proizvajalec centralnih sistemov ne podaja rešitve po zaključku življenjske dobe, saj vemo da mehanske sisteme zaznamuje velik tehnološki napredek, kar povzroča relativno hitro zastaranje in predvsem relativno kratka življenjska doba, posebej v primerjavi s konstrukcijskimi sklopi in pričakovano življenjsko dobo stavbe. Velika prednost lokalnih rekuperacijskih naprav je ravno v tem, da jo deloma ali v celoti, zlahka zamenjamo, bodisi po poteku življenjske dobe ali pa takrat, ko bo tehnološki napredek ponujal še boljše rešitve. Poleg tega pa je v primerih lokalnih sistemov veliko lažje čiščenje in zagotavljanje higienske neoporečnosti.

Uroš Lukič, univ.dipl.inž., pomočnik direktorja MIC Velenje:

Na energetskem poligonu MIC Velenje imamo urejeno prezračevanje v pasivnem energetskem objektu z dvema ločenima sistemoma: centralnim prezračevanjem in prezračevanje s sistemom MIKrovent. Namen vgradnje dveh različnih sistemov prezračevanja je bil ugotoviti prednosti posameznega sistema in primerjava njune učinkovitosti. Centralni prezračevalni sistem deluje po celi stavbi enakomerno in v enakem režimu prezračevanja v vseh prostorih, kar zna biti z vidika stroškov precej potratno, ker objekt ni vedno polno zaseden. Ker pa ne uporabljamo vseh prostorov z enako zasedenostjo smo v tem primeru izkoristili prednosti MIKroventa, ki zagotavlja možnost lokalnega prezračevanja, katerega prilagodimo potrebam v posameznih prostorih. Če prostor ni zaseden je na primer dovolj že prezračevanje z minimalno količino zraka.

V primeru polne zasedenosti prostora pa je treba količino izmenjanega zraka seveda povečati. In prav tu je ključna prednost MIKroventa, saj lahko količino zraka prilagodimo za vsak prostor posebej ali pa ga tudi izključimo in to le v izbranem prostoru, vsi ostali prostori pa se neodvisno zračijo po želenem režimu. Tako si zagotovimo optimalno zračenje prostora in hkrati privarčujemo pri rabi energije, poleg tega pa so tudi stroški investicije in vzdrževanja MIKroventa bistveno nižji kot strošek centralnega prezračevalnega sistem. Za manj denarja in z manj stroški si torej zagotovimo popolnoma prilagojeno, a kakovostno zračenje prostorov.

Spoštovani bralci, predstavili smo vam prednosti lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent in povedali kakšno mnenje ima o njem stroka. Če imate še kakšna vprašanja, vas vabimo, da obiščete katerega od naših prodajnih salonov, kjer vam bodo delovanje MIKroventa z veseljem tudi demonstrirali ali pa obiščete našo spletno stran www.mik-ce.si. Prav tako pa vabimo gospoda Bojka Jermana in celotni ekipi revije Moj dom in časnika Dnevnik, da nas obiščejo na sedežu našega podjetja v Vojniku in si ogledajo delovne procese in postopke v našem podjetju, da bodo razumeli, zakaj nas stroka uvršča med najuspešnejša evropska podjetja.

S spoštovanjem,
razvojni oddelek MIK Celje in generalni direktor Franci Pliberšek, u.d.i.a.