Ljudje se za vgradnjo sistema izrabe energije sonca odločajo predvsem zaradi želje po znižanju stroškov, pa tudi zaradi zavedanja, da z vgradnjo solarnega ogrevanja ohranjajo naravo in prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih emisij v ozračje. 

md302_hidria_1.jpg

V podjetju Hidria je za pripravo predloga rešitve izrabe energije sonca s sistemom solarnega ogrevanja najprej potreben ogled objekta, ki ga opravijo njegovi strokovnjaki, ki potencialnim strankam tudi brezplačno svetujejo. Z ogledom se pridobi vse potrebne informacije o objektu, na podlagi katerih se lahko pripravi podroben predlog rešitve. Glede na tip termosolarnega sistema so potrebni različni vhodni podatki. Za sistem priprave tople sanitarne vode Hidria ECO potrebujemo podatke o lokaciji objekta, orientaciji in naklonu ostrešja oziroma mesta namestitve polja sprejemnikov sončne energije, o možnosti povezovanja do kotlovnice, konfiguraciji kotlovnice (ali je že nameščena kurilna naprava, tip kurilne naprave, nazivna moč) in številu odjemalcev tople sanitarne vode. Pri kombiniranih termosolarnih sistemih pretočne priprave tople sanitarne vode ter pomoči dogrevanju Hidria COMBI ali pri samostojnem sistemu solarnega ogrevanja Hidria SOLO po poleg zgoraj naštetega potrebujemo tudi podatke o objektu – o načinu ogrevanja (talno, konvektorsko, radiatorsko), ogrevalni površini, zahtevani temperaturi v prostorih ter toplotnih izgubah objekta (phpp-izračun ali podatki o toplotni izolaciji objekta skupaj s podatki o stavbnem pohištvu).

Ko se pridobi vse potrebne podatke, Hidriini strokovnjaki s programsko opremo za izdelavo simulacije delovanja sistema solarnega ogrevanja pripravijo predlog rešitve. V simulaciji se upoštevajo vhodni podatki objekta in vremenski podatki lokacije objekta. Iz simulacije so tako razvidni predlagana velikost sistema (število sprejemnikov sončne energije, volumen hranilnika oziroma zalogovnika toplote, nazivna toplotna moč dogrevanja), delež pokrivanja potreb po toploti s termosolarnim sistemom, potrebno dogrevanje, povprečni dnevni temperaturni profil toplote iz termosolarnega sistema in zmanjšanje izpustov toplogrednih emisij v ozračje.

Na podlagi izdelane simulacije delovanja se lahko pripravi drugi del ponudbe, to je ekonomsko (komercialno) vrednotenje opreme in izvedbe del. S tem lahko hitro določimo obdobje, v katerem se bo povrnila naložba v sistem solarnega ogrevanja bodisi tople sanitarne vode bodisi celotnega objekta. Ob sedanjih cenah energentov se naložba v sistem solarnega ogrevanja Hidria povrne v štirih do šestih letih, kar je ob življenjski dobi sistema, ki dosega več kot dvajset let, ekonomsko zelo privlačno. Komercialna ponudba za dobavo opreme in izvedbo del pa je nujna tudi za oddajo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada. Za sisteme izrabe energije sonca Eko sklad povrne do 25 odstotkov naložbe oziroma največ 150 eur/m2 vgrajene apreturne površine sprejemnikov sončne energije, kar naredi naložbo še veliko bolj ugodno. Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev Eko sklada je treba oddati na podlagi predračuna oziroma ponudbe za opremo ter izvedbo del še pred pričetkom montaže. Investitor lahko torej prične montažo sistema ob potrjeni višini dodeljenih nepovratnih sredstev, če želi, pa se lahko dela prične že takoj po oddaji vloge na Eko sklad. Potrebno dokumentacijo za stranke pripravijo v podjetju Hidria.

Odlične rešitve sistemov koriščenja energije sonca Hidria zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in velike prihranke ob minimalnih stroških vzdrževanja. Pokličite številko 080 87 57 ali nam pišite na sonce@hidria.com za brezplačen ogled vašega objekta in svetovanje Hidriinega strokovnjaka, da boste lahko tudi vi izkoristili energijo sonca in prihranili pri stroških ogrevanja že jutri. Sonce ne izstavlja računa!

Nadaljevanje si preberite v prihodnji številki, kjer bomo podrobneje preverili opis postavitve in priklopa termo solarnega sistema v objektu.

md302_00043.jpg