Odgovor: Verjetno ste imeli v mislih program Erasmus, ki je pilotni program za mlade podjetnike in se izvaja od leta 2009. Program zagotavlja praktično in finančno pomoč novim podjetnikom, ki so pripravljeni nekaj časa preživeti v podjetjih v drugih državah EU in se tam učiti od izkušenih, uveljavljenih podjetnikov. Cilj programa je sicer izmenjava zamisli, izkušenj in informacij med podjetniki, s čimer bi se tudi našim podjetnikom odprla pot do tujih trgov in novih poslovnih partnerstev v drugih državah EU. Program Erasmus sofinancira EU, skupna višina proračuna pa znaša 4,3 milijona evrov in vključuje tudi potne stroške in stroške namestitve med obiskom v tujini.

Vprašanje: Ali lahko za financiranje v okviru programa Erasmus kandidirajo le tisti, ki že imajo podjetje v Sloveniji, ali pa tudi tisti, ki podjetja še nimamo, a bi ga v bližnji prihodnosti želeli imeti?

Odgovor: Oboji lahko kandidirate. Razpis govori o tako imenovanih »new entrepreneurs« – to je o tistih bodočih podjetnikih, ki šele načrtujejo poslovno udejstvovanje, kot tudi o tistih, ki so že začeli poslovanje svojega podjetja (a to podjetje ne posluje več kot tri leta). Za sofinanciranje lahko kandidirajo sedanji oz. bodoči podjetniki iz katerega koli poslovnega sektorja. Seveda pa do razpisane finančne in praktične pomoči ne bodo mogli priti vsi. Prednost bodo imeli tisti, ki so pripravljeni tudi sami s svojimi znanji in veščinami, delno pa tudi z lastnimi sredstvi, prispevati k razvoju podjetja, pri katerem gostujejo (t. i. Host Entrepreneur). Prednost bodo imeli tudi tisti, ki se bodo izkazali z zanimivo (po možnosti unikatno) in hkrati jasno poslovno idejo. Še posebno prednost bodo imeli tisti, ki se bodo izkazali z vizijo, s predanostjo poslovni ideji, z iniciativnostjo in s kreativnostjo.

Mag. Boštjan J. Turk