Potrebe po hranilih

Trata ima velike potrebe po osnovnih hranilih, predvsem po dušiku in kaliju, manj po fosforju in magneziju, zato je gnojenje poleti pomembno. Priporočljiva je uporaba gnojila z dolgotrajnim delovanjem, saj z njim trato preskrbimo s hranili do konca poletja. Gre za gnojilo, ki se aktivira, ko ga rastlina potrebuje. Izognemo se neenakomerni rasti trave in ne obremenjujemo okolja. Med mikroelementi je pomembno železo, ki vpliva na intenzivnost barve in odpornost proti boleznim.

Zalivanje vrtne trate

Za rast večine vrst in sort trav, namenjenih vrtni trati, je stalna vlaga nujno potrebna, vendar pa voda v tleh ne sme zastajati. Kadar v naših rastnih razmerah ni dovolj padavin, moramo poskrbeti za zalivanje in namakanje. Tudi če ima trata na voljo dovolj sonca in primerna tla, lahko sami pripomoremo k slabemu razvoju travnih korenin. Rahlo zalivanje vsak večer spodbuja plitvo rast korenin, kar pripelje do propada rastlin v vročem poletnem času, v stalno mokri travni ruši pa je tudi velika nevarnost za pojav glivičnih bolezni. Bolje je zalivati enkrat tedensko ali še redkeje, vendar takrat dovolj, da se bodo tla namočila do globine približno 15 centimetrov. Tako se bodo korenine razvile in razrasle v nižje talne plasti. Takšna trava je potem sama bolj odporna proti suši.

Spomladi (do konca maja) so potrebe po vodi med 2–3 l/m2. Poleti (junij, julij, avgust) se potreba poveča na 5–8 l/m2, v mesecu septembru pa pade na 3–5 l/m2 tedensko. Trate ne smemo zalivati po urniku, temveč takrat, ko je to potrebno. Precej dober znak, da trata potrebuje zalivanje, je, da se, ko stopimo na trato, poležane bilke ne dvignejo več.

Priporočljivo je zalivanje v večjih količinah in redkeje

Košnja

Prvič kosimo trato, ko je ta visoka 8–10 cm, in sicer je prva košnja visoka, to je na višini 5–6 cm. Upoštevamo splošno pravilo, da naenkrat pokosimo le 1/3 listne mase. Travo, ki je v dobri kondiciji, kosimo na višino rezi 2 do 3 cm. Pogostnost košnje je odvisna od lastnosti trate (kosimo vsaj enkrat tedensko), ne kosimo v vetru ali trave, ki je mokra. Obvezno kosimo tudi poleti, sicer redkeje in višje. Pri košnji trate poskrbimo, da bodo noži kosilnice res nabrušeni, da bo rez gladka in vodoravna. Kosilnica naj bo na maksimalni moči/obratih. Za najboljšo rez okrasne trave so primerne vretenaste kosilnice, ki pa so tudi veliko dražje od rotacijskih.

Več zanimivih nasvetov na: http://www.semenarna.si