Odgovor: Konkretne odgovornosti proizvajalca za primere ugotovljenih serijskih napak naša zakonodaja ne pozna, kar pomeni, da se odgovornost za take napake presoja v skladu s pravili o odgovornosti za stvarne napake in garancije za brezhibno delovanje prodane stvari, kot ju urejata obligacijski zakonik (OZ-A) in zakon o varstvu potrošnikov (ZVPoT). Stvarne napake lahko potrošnik uveljavlja v dveh letih od tedaj, ko mu je bila stvar (proizvod) izročena, garancijo pa lahko uveljavlja v garancijskem obdobju, ki ga vsebuje garancijski list. Vendar pa v primeru, če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja že zamenjana ali bistveno popravljena, garancijski rok začne teči znova od zamenjave oziroma od vrnitve popravljene stvari. To pa pomeni, da vam je garancijski rok (pet let) začel znova teči takrat, ko vam je prodajalec zamenjal stekla, iz česar sledi, da vam garancija verjetno še ni potekla in imate še vedno možnost zahtevati zamenjavo neustreznih oken.

Vprašanje: Marca smo od nekega trgovca iz bližine Celja kupili kurilno napravo. Naprava ima sicer triletno garancijo. Vendar pa problem tiči drugje. Ob prvi uporabi kurilne naprave bi se nam kmalu zgodila huda nesreča, saj je nafta na enem mestu krepko puščala in nam uničila del pohištva, tlakov in tudi nekaj predmetov za osebno uporabo. Prodajalec je bil sicer zelo kooperativen in nam je takoj priskočil na pomoč, a trdi, da bi moral za tako napako odgovarjati proizvajalec. Zanima me, od koga lahko uveljavljamo odgovornost za škodo, ki nam je nastala.
Odgovor: V konkretnem primeru imate možnost zahtevati povrnitev škode na osnovi dveh med seboj neodvisnih pravnih podlag: na osnovi splošne civilnopravne odgovornosti povzročitelja škode (verjetno proizvajalca) in na osnovi specialne proizvajalčeve odgovornosti za stvari z napako (v praksi govorimo o t. i. producentski odgovornosti). Taka odgovornost nastane, če napaka na izdelku (konkretno na kurilni napravi) povzroči smrt, telesno poškodbo, okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi take napake nastane škoda na drugi stvari. Ker je v vašem primeru prišlo do poškodbe na drugi stvari, lahko torej od proizvajalca zahtevate tudi povrnitev škode iz tega naslova. Dodatna pogoja sta, da mora škoda presegati 400 evrov in da je nastala na stvari, ki je običajno namenjena osebni uporabi in jo je oškodovanec tudi uporabljal za osebno uporabo.

Vprašanje: Imam vprašanje, povezano z uveljavljanjem garancije pri nakupu motorne žage. Kmalu po nakupu motorne žage sem ugotovil, da ne ustreza tehničnim lastnostim, navedenim v oglasu (njen motor je prešibek). Žago sem vrnil prodajalcu in zahteval, naj mi priskrbi ustrezno, v skladu z oglaševanimi vsebinami. Zdaj je minil že več kot mesec dni od tedaj, ko sem zahteval odpravo napake, a od prodajalca še vedno nobenih informacij. Zanima me, kdaj poteče rok za njegovo izpolnitev obveznosti in kaj lahko naredim, če žage ne bo hotel zamenjati.
Odgovor: Proizvajalec motorne žage je dolžan v 45 dneh od tedaj, ko je prodajalec od vas prejel zahtevo za odpravo napake, brezplačno zamenjati motorno žago in jo nadomestiti z žago, ki ima lastnosti, ki jih je prodajalec navajal v oglasu. V primeru, da vam v tem roku ne bo zamenjal motorne žage, se odpravite k prodajalcu in ga vprašajte, kaj se dogaja. Če od njega ne bo ustreznega odziva, lahko tudi razdrete pogodbo (in zahtevate vračilo zneska in odškodnino) ali pa zahtevate znižanje kupnine.


Mag. Boštjan J. Turk