Sistem solarnega ogrevanja Hidria SOLO je ogrevalni sistem, ki rešuje celotno ogrevanje individualne hiše na ekonomičen, okolju prijazen način, ob hkratnem zagotavljanju zanesljivosti delovanja v vseh vremenskih razmerah in zagotavljanju udobja bivanja v hiši. Inovativna rešitev, ki je posebnost na trgu, je izkoriščanje energije sonca prek termosolarnih sprejemnikov sončne energije in energije okolice s toplotno črpalko, kar nam v povezavi z inteligentno regulacijo sistema zagotavlja visok izkoristek ogrevalnega sistema in posledično visoke prihranke.

hidria_9308.jpg

Preprečevanje legionele

Jedo solarnega ogrevalnega sistema je visokoučinkovit termosolarni sistem. Kot vir dogrevanja v obdobju, ko ni na voljo dovolj sončnega sevanja, za pokrivanje vseh potreb po toploti v hiši, je v sistem SOLO integrirana tudi toplotna črpalka zrak–voda nazivne toplotne moči 6 ali 9 kW. Skupaj z inovativnim večfunkcijskim mešalnim modulom, ki omogoča poljubne možnosti izkoriščanja zgolj energije sonca prek sprejemnikov sončne energije, kombiniranega cikla sončne energije in energije okolice prek zunanjega izmenjevalnika toplotne črpalke ter ogrevanja zgolj prek toplotne črpalke. Da lahko zagotovimo razporeditev pridobljene brezplačne energije vedno v nivo SZT (sanitarna voda, talno, radiatorsko ogrevanje), imamo v sistem vgrajen modul plastnega polnjenja. SZT uporablja tehniko plastnega razslojevanja, ki zagotavlja visok izkoristek in možnost tako shranjevanja kot distribucije zbrane toplote na optimalen način. Na ovoju sistemskega zalogovnika toplote je integriran modul pretočne priprave tople sanitarne vode, ki omogoča pripravo tople sanitarne vode, ko jo potrebujete, kar predstavlja za uporabnika bolj svežo vodo, hkrati pa zaradi majhne količine stoječe vode pri nižjih temperaturah preprečuje možnost pojava bakterije legionela.

hidria_solo_podrobni_pogled.jpg

Ravno tako je na ovoju zalogovnika integriran ogrevalni modul, ki ima eno ali dve mešalni bateriji za priklop talnega in/ali radiatorskega ogrevanja. Sistemu SOLO so posebej prirejeni visokoučinkoviti SSE Hidria SI-SOL 25 4C, ki delujejo z nižjimi tlačnimi padci in pod pogojem, ko je temperatura solarnega medija nižja in s tem povezana večja viskoznost medija. Nad delovanjem ogrevalnega sistema bedi inteligentna regulacija, ki spremlja navade uporabnika, beleži zgodovino delovanja sistema in zunanjih vremenskih razmer ter ustrezno prilagaja vklapljanje različnih virov toplote in porabnikov, s ciljem stalne optimizacije stroškov delovanja ogrevalnega sistema. Seveda omogoča tudi upravljanje z različnimi zunanjimi viri dogrevanja, kjer je to treba, in možnost nadzora na daljavo. Vse našteto se odraža v ogrevalnem sistemu s povprečnim letnim grelnim številom, t. i. COP, več kot 4,2. Tako je zagotovljeno obratovanje ogrevalnega sistema z najnižjimi možnimi obratovalnimi stroški, posledično velikimi prihranki, hkrati pa drastično zmanjšamo izpust toplogrednih emisij v okolje.

hidria_zunanjaenotasolo.jpg

Nepovratna sredstva

Seveda so vse termosolarne rešitve Hidria upravičene tudi do nepovratnih sredstev Eko sklada, v višini do največ 25 odstotkov (ali 150 evrov/m2 vgrajene aperturne površine SSE) celotne naložbe (oprema, izvedba in DDV). Konkretno to pomeni za sistem solarnega ogrevanja Hidria SOLO do 2160 evrov nepovratnih sredstev. Tako je višina vloženih sredstev v nakup termosolarne rešitve Hidria nižja in s tem je povezano krajše obdobje povračila naložbe.

Končni rezultat delovanja termosolarnega sistema je torej v veliki meri odvisen že od same umestitve polja SSE v prostor (namestitev na streho, poleg hiše, vgradnja v nivo strehe …). Drugi zelo pomemben dejavnik je pravilno dimenzioniranje in sama izvedba. Namreč, največ napak se pojavi pri montaži in dimenzioniranju sistema, zato smo se v Hidrii odločili za sistemsko ponudbo, od svetovanja pri določitvi optimalnega termosolarnega sistema do dobave opreme skupaj z izvedbo del ter na koncu tudi možnosti vzdrževanja prek servisno-vzdrževalne pogodbe. Tako lahko vedno zagotovimo, da je termosolarni sistem v vrhunski formi in služi svojemu namenu. Za svetovanje smo dosegljivi na brezplačni številki 080 87 57 ali na sonce@hidria.com.

hidria_208654.jpg