Študija strokovnjakov iz medicinskega centra univerze Ohio, ki jo je delno sofinanciralo ameriško ministrstvo za obrambo, bi morala k razmišljanju spodbuditi predvsem nočne ptice. Znanstveniki so namreč skupino hrčkov ponoči izpostavljali šibki svetlobi in opazovali vidne spremembe v njihovem obnašanju – opažene spremembe v vedenju so bile izredno podobne simptomom depresivnih ljudi.

nocno_buljenje_v_ekran_povezano_z_depresijo_1.jpg

Umetna svetloba v nočnih urah pripomore k depresiji

Večja izpostavljenost umetni svetlobi v zadnjih petdesetih letih sovpada s povečano stopnjo depresije med ljudmi, še zlasti med ženskami, ki so kar do dvakrat bolj nagnjene k temu kot moški. Rezultati, opaženi pri hrčkih, so v skladu s tem, kar vemo o depresiji med ljudmi, je prepričana Tracy Bedroisan, ki je vodila raziskavo, objavljeno v reviji Molekularna psihiatrija (angleško Molecular Psychiatry).

Hrčki so bili v poskusu štiri tedne izpostavljeni medli svetlobi v nočnem času. Umetna svetloba je bila podobna tisti, ki jo ustvarja televizijski ali računalniški ekran v zatemnjenem prostoru, končne rezultate pa so znanstveniki primerjali s kontrolno skupino, ki je bila izpostavljena normalnim ciklom svetlobe in teme.

nocno_buljenje_v_ekran_povezano_z_depresijo_2.jpg

Znaki depresije so izginili, ko so poskus končali

Rezultati so pokazali, da so bili hrčki, ki so bili izpostavljeni šibki umetni svetlobi, podnevi manj aktivni kot po navadi in so imeli manjši interes za pitje sladke vode, kar je primerljivo s simptomi depresije pri ljudeh. Znaki depresije pa so bili reverzibilni, saj je raziskovalna ekipa potrdila, da se je vedenje hrčkov izboljšalo na staro stanje, ko so jih vrnili na normalni cikel izmenjavanja svetlobe in teme. To pomeni, da so znaki depresije izginili, ko živali ponoči niso bile več izpostavljene šibki svetlobi.