Odgovor: Če se je napaka pojavila na steklih, ki so bila že zamenjana, lahko uveljavljate podaljšanje garancijskega roka v skladu s 483. členom obligacijskega zakonika. Če so bila namreč stekla že zamenjana zaradi nepravilnosti, začne teči garancijski rok znova, in sicer od njihove zamenjave. Svetujem vam, da v zvezi s tem stopite v stik z dajalcem garancije in zahtevate zamenjavo stekel na oknih z napako.

Vprašanje: Že po letu in pol so se nam pojavile razpoke na strehi od verande pri hiši. Ker je bila garancija za ta izdelek le eno leto, so nam prodajalci zavrnili garancijski zahtevek. Zanima nas, ali imamo še kakšne pravne možnosti, da zahtevamo, da nam streho zamenjajo, glede na to, da imamo občutek, da so nas krepko opeharili.

Odgovor: Ne glede na potek garancije imate možnost uveljavljati tudi odgovornost prodajalca iz naslova stvarnih napak. V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov lahko namreč uveljavljate stvarne napake na blagu, če o napaki obvestite prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Paziti morate tudi, da ne boste zamudili objektivnega roka, ki znaša dve leti. Po dveh letih od nakupa blaga namreč prodajalec ne more več odgovarjati za stvarne napake. To pomeni, da morate prodajalca čim prej obvestiti o stvarni napaki na strehi. Svetujem vam, da zahtevate, naj vam o tem obvestilu izda potrdilo, da se morda pozneje ne bi skliceval na to, da ste zamudili rok za uveljavljanje stvarne napake.

Vprašanje: V neki trgovini sem pred nekaj meseci kupila pralni stroj. Po določenem obdobju uporabe se je pralni stroj pokvaril, ob tem pa smo v hiši utrpeli še dodatno škodo, saj smo imeli poplavo. Uveljavila sem garancijo, ki so mi jo odobrili, izročili so mi nov stroj. Zanima pa me, ali lahko poleg tega zahtevam še povračilo odškodnine, saj smo imeli zaradi poplave v hiši za več kot tisoč evrov škode.

Odgovor: Da. Odškodnino lahko uveljavljate neodvisno od garancije. Po zakonu imate namreč od prodajalca pravico zahtevati tudi povrnitev škode, ki vam je nastala na drugih dobrinah zaradi pokvarjenega pralnega stroja (denimo na parketu, zidovih, premičninah v stanovanjski hiši), pa tudi povrnitev škode, ki vam je nastala zaradi tega, ker pomivalnega stroja določeno obdobje niste mogli uporabljati.

Vprašanje: Zanima me, ali obstaja garancijska odgovornost tudi pri prodajalcu, ki mi je prodal rabljeno stvar. Pri nekem samostojnem podjetniku sem namreč nedavno kupil rabljeno električno črpalko, ki pa se mi je pokvarila. Bojim se, da garancije ne bom mogel uveljavljati, ker mi podjetje ni izdalo garancijskega lista.

Odgovor: Električne črpalke spadajo med tiste vrste blaga, za katere je treba izdati garancijo tudi, če so te rabljene, garancijska odgovornost pa obstaja še eno leto od izročitve blaga kupcu. Dejstvo, da vam prodajalec ni izročil garancijskega lista za električno črpalko, pa na njegovo garancijsko odgovornost ne vpliva, saj vam ga je bil po zakonu dolžan izročiti.

Mag. Boštjan J. Turk