S tem nezavedno izpolnjujemo cilje, ki jih želi doseči Evropa na področju porabe energije do leta 2020:

- za 20 odstotkov manj izpustov toplogrednih plinov,
- 20 odstotkov porabljene energije iz obnovljivih virov in
- za 20 odstotkov večja energetska učinkovitost.

Če upoštevamo znano dejstvo, da stavbe lahko bistveno prispevajo k izpolnitvi te zaveze, saj porabijo približno 40 odstotkov končne energije v Evropski uniji in povzročijo 35 odstotkov emisij CO2 v okolje, ugotovimo, da ciljev ni mogoče doseči brez energetske učinkovitosti pri gradnji in uporabi stavb.  

jubizol_nature.jpg

Aktualni Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb (PURES 2010), ki je bil sprejet 30. junija 2010 in je po polletnem prehodnem roku s 1. januarjem 2011 stopil v polno veljavo, v 6. členu zahteva, da je treba pri zagotavljanju učinkovite rabe energije v stavbah upoštevati celotno življenjsko dobo stavbe, njeno namembnost, podnebne podatke, materiale konstrukcije in ovoja, lego in orientiranost, parametre notranjega okolja, vgrajene sisteme in naprave ter uporabo obnovljivih virov energije.

S toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja, kot ukrepom URE:

- zmanjšamo prehod energije skozi površino toplotnega ovoja stavbe, s čimer zmanjšujemo transmisijske izgube;
- zmanjšamo podhlajevanje ali pregrevanje stavbe, kar je pomembno predvsem pri temperaturnih konicah;
- zagotovimo tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, na primer - povečanja porabe energije in manjšanja mehanske stabilnosti konstrukcije;
- nadzorujemo zrakotesnost stavbe, s čimer zmanjšujemo ventilacijske izgube.

Ukrepi na področju URE niso omejeni zgolj na fasadni ovoj, temveč je možno uporabiti različne ukrepe ali kombinacijo ukrepov, pri čemer moramo biti pazljivi na vpliv posameznih ukrepov na delovanje drugih sistemov v objektu.

Na JUB Akademiji smo izvedli analizo vplivov posameznih ukrepov na porabo energije pri stanovanjski hiši z dvema etažama s skupno površino ogrevanja 200 kvadratnih metrov. Objekt je bil zgrajen iz opeke (29 cm), z 2 cm ometa na notranji in zunanji strani, streha bila neizolirana, betonska plošča z estrihom, na tleh pa je bila betonska plošča, izolirana s 5 cm ekspandiranega polistirena (EPS).

Ugotovitve na osnovi analize

- S toplotnoizolacijskim sistemom zmanjšamo porabo energenta – pri 14 cm EPS za 41,8 odstotka;

- Najboljši rezultat dobimo pri kombinaciji ukrepov; s fasado JUBIZOL in prenovo oken in vrat zmanjšamo porabo energenta za 54,6 odstotka;

- Z vgradnjo fasade JUBIZOL gradbeno konstrukcijo zaščitimo pred atmosferskimi obremenitvami in uresničimo želje po estetskem videzu objekta;

- Z novo fasado temperatura v objektu zaradi dobre akumulacije energije ne niha pretirano, preprečimo pa tudi nastanek toplotnih mostov, zaradi katerih prihaja do nastanka alg in plesni;

- Fasadni toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL izpolnjuje zahteve po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji ter zagotavlja odlične bivalne pogoje. Z vsemi proizvodi tako zagotovimo visoko raven ekološke ozaveščenosti.

jub_kupon.JPG