Moja hiša prihodnosti v številkah

Podroben izračun energijske slike Moje hiše prihodnosti pove, da naj bi hiša, kjer naj bi bivala štiričlanska družina, porabila za ogrevanje v eni ogrevalni sezoni 2154 kWh, kar je ekvivalentno 210 litrov kurilnega olja ali okvirno 210 evrov, kar je komu morda bolj nazorno.

Za ogrevanje celotne hiše bo pozimi ob najnižjih temperaturah potrebnih 2,7 kW, kar v praksi pomenita dva manj močna kaloriferja, ki ju sicer v starejših hišah uporabljamo za jutranje dogrevanje kopalnic.

Fotovoltaična elektrarna na strehi hiše je opremljena z 21 fotovoltaičnimi moduli moči 240W in ima nazivno moč 5,04 kW. Površina, ki jo zasedejo moduli (merjena na ploskvi strehe), znaša približno 34,7 kvadratnega metra. Predvidena letna proizvodnja električne energije elektrarne je 5515 kWh, kar zadošča za porabo približno 1,6 povprečno velikega slovenskega gospodinjstva. Letni prihranek izpustov CO2, izračunan po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan (CEU IJS), znaša 2760 kilogramov.

Sistem prezračevanja

Zmeraj svež zrak in prijetno bivalno klimo bo zagotavljal sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka v kombinaciji z avtomatsko vodenim odpiranjem oken. Sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote izkoriščenega zraka je že stalnica pri gradnji pasivnih hiš. Pri gradnji aktivne hiše so ta sistem dopolnili še z naravnim prezračevanjem prek oken. Z elektronsko vodenim odpiranjem oken v pritličju in strešnih oken v mansardi ustvarijo naravni vlek zraka, ki ne skrbi le za dotok svežega zraka, ampak tudi za pohlajevanje objekta v poletnem času. Odpiranje in zapiranje potekata avtomatsko v odvisnosti od zunanje temperature.

Sistem pametnih inštalacij

Za optimirano delovanje vseh naprav v hiši bo skrbel sistem pametnih inštalacij. Uporabniku prijazen sistem bo s pomočjo temperaturnih in senzorjev CO2 poskrbel za optimirano delovanje sistema prezračevanja in ogrevanja. Ob tem bo s sistemom pametnih inštalacij mogoče upravljati še razsvetljavo, senčila in avdiovizualni sistem ter dodatno poskrbeti za varnost vašega doma. Upravljanje sistema bo možno prek zaslona na dotik, univerzalnega daljinskega upravljalnika, pametnega telefona ali prek spletnega portala my.control4.com.

Zasteklitev s stekli Solar

Za energetsko učinkovito gradnjo, ki jo odlikujeta odlična izolacija ovoja s premišljenimi detajli in ustrezna zrakotesnost, je izjemno pomembna izbira stavbnega pohištva, saj izgube skozi steklene površine predstavljajo vse večji delež transmisijskih izgub. Zato so izbrali okna, ki jih ob nizki toplotni prehodnosti odlikuje tudi odličen faktor energijske prepustnosti. Ta znaša za stekla Solar, ki so vgrajena, 60 odstotkov. Z uporabo stekla Solar sončni dobitki za okoli 2000 kWh na leto presegajo izgube skozi steklene površine.

Stropno in stensko hlajenje in ogrevanje

Ogrevanje in hlajenje sta zasnovani tako, da poleg energetske učinkovitosti ponujata predvsem udobje uporabnikom vse štiri letne čase. Vodilo pri izbiri sistema za ogrevanje so bili občutki naravne sevalne toplote, ki jo čutimo ob sedenju na spomladanskem soncu, ko nam ob prijetno pregretem telesu ni hladno in hkrati ne prevroče. S podjetjem Harreither so prišli do edinstvene rešitve pri talnem in stropnem ogrevanju in hlajenju montažnih nizkoenergijskih in pasivnih hiš. S talnim ogrevanjem tla dobijo drugo dimenzijo bivanja, stropno ogrevanje pa s svojo odzivnostjo zagotavlja optimalno temperaturo v prostoru in hkrati pričara toploto spomladanskega sonca.

Več o aktivni hiši tudi na www.aktivnahisa.si