Prek cevne povezave med poljem sprejemnikov sončne energije in črpalčne skupine, ki ima vse potrebne elemente za delovanja solarnega sistema, zbiramo pridobljeno toplotno energijo v hranilniku toplote. Pri ECO sistemih so to navadno t. i. bivalentni hranilniki toplote, z dvema cevnima prenosnikoma toplote v notranjosti – spodnji je povezan na termosolarni sistem in z brezplačno energijo sonce pregreva celoten volumen hranilnika toplote, zgornji pa je lahko povezan na različne vire dogrevanja (kotel na plin, olje, lesno biomaso …), da lahko v obdobju, ko ni na voljo dovolj sončnega sevanja, dogreje vsebino hranilnika toplote na zahtevano temperaturno raven. Tako lahko s kotlom dogrevamo le zgornjo tretjino hranilnika toplote in zagotovimo največji možen prihranek energije. Solarni hranilniki toplote so navadno prostornine od 200 do 500 litrov za individualne hiše (velikost definira poraba tople sanitarne vode – število oseb v gospodinjstvu) pa vse do 1000 in več litrov v primeru večjih, komercialnih aplikacij.

hidria_grafa_1.jpg

Pomembno načrtovanje

Za to, da sistem deluje optimalno, je bistveno pravilno načrtovanje velikosti solarnega sistema glede na potrebe po topli vodi; ustrezna velikost polja sprejemnikov sončne energije, velikost hranilnika toplote. Poleg pravilnega načrtovanja so zelo pomembni tudi izvedba montaže in uporabljeni materiali montaže, saj so določene komponente obremenjene bolj, posledično morajo biti ustrezno prilagojene. To predvsem velja za cevno povezavo med poljem sprejemnikov sončne energije (navadno bakrene ali nerjavne povezovalne cevi) in raztezno posodo, ki zagotavlja nemoteno delovanje solarnega sistema pri različnih pogojih delovanja (temperaturno raztezanje solarnega medija). Medij, ki se uporablja v solarnem krogu, je mešanica biološko razgradljivega propilen glikola in vode, v razmerju, da lahko sistem nemoteno deluje tudi v zimskem obdobju, ko so temperature okolice pod lediščem. Da zagotovimo pravilno delovanje celotnega sistema, je ključen element tudi solarni regulator. Njegova funkcija je, da v odvisnosti od temperatur, ki jih tipa prek temperaturnih tipal, v pravilni (nastavljeni) sekvenci vklaplja in izklaplja obtočne črpalke med poljem sprejemnikov sončne energije in hranilnikom toplote ter kotlom. Bistveno je, da se solarna obtočna črpalka nikoli ne vklopi, če ni pogoja za to; temperatura na sprejemnikih sončne energije mora biti vedno višja kot v hranilniku toplote, saj bi v nasprotnem primeru dejansko hladili hranilnik toplote skozi sprejemnike sončne energije. Hkrati pravilna izvedba solarnega sistema skupaj s solarnim regulatorjem preprečuje morebitno pregrevanje sistema v poletnih mesecih, ko je odjem tople vode manjši.

 

hidria_grafa_2.jpg

Brezplačna energija sonca

Kombinacija vsega naštetega nam omogoča pripravo tople sanitarne vode z brezplačno energijo sonca, dolgo življenjsko dobo (več kot 20 let) in posledično velike prihranke. S solarnim sistemom ECO lahko na letni ravni prihranimo do 70 odstotkov potrebne energije za pripravo tople sanitarne vode, kar pa lahko pomeni prihranek za povprečno štiričlansko družino v višini 400 evrov na leto. Hkrati tudi drastično zmanjšamo toplogredne izpuste v okolje, v katerem živimo, za več kot 1200 kg na leto. Seveda so vse termosolarne rešitve Hidria upravičene do nepovratnih sredstev Eko sklada. Tako je višina vloženih sredstev v nakup termosolarne rešitve Hidria nižja in s tem je povezano krajše obdobje povračila naložbe.  Končni rezultat delovanja termosolarnega sistema je torej v veliki meri odvisen že od umestitve polja SSE v prostor (namestitev na streho, poleg hiše, vgradnja v nivo strehe …). Drugi zelo pomemben dejavnik je pravilno dimenzioniranje in sama izvedba. Namreč, največ napak se pojavi pri montaži in dimenzioniranju sistema, zato smo se v Hidrii odločili za sistemsko ponudbo, od svetovanja pri določitvi optimalnega termosolarnega sistema do dobave opreme skupaj z izvedbo del ter na koncu tudi možnosti vzdrževanja prek servisno-vzdrževalne pogodbe. Tako lahko vedno zagotovimo, da je termosolarni sistem v vrhunski formi in služi svojemu namenu.

glasovnicahidria.jpg