V ogrevanju in hlajenju ter prezračevanju obstajajo različni nivoji rešitev. Osnovni je objekt s klasičnim ogrevanjem, radiatorskim ali talnim, ki ima zaradi zrakotesnosti, ki je eden izmed pogojev za nizkoenergetsko hišo, dograjen sistem za rekuperacijo. V tem primeru je treba dograditi sistem prezračevanja z rekuperacijo, ki omogoča vračanje energije zavrženega zraka do 95 odstotkov. Stane Tomc razlaga:

»Ti sistemi niso vedno popolni, ker se ob tem poleti srečujemo še s potrebo po hlajenju in sušenju zraka, pozimi pa tudi vlaženju. Rekuperacija ima to slabost, da zelo suši zrak v hiši. Ob vsem tem je treba ob rekuperaciji poleti poskrbeti tudi za dodatno hlajenje, kajti objekt lahko z dovajanjem svežega, vendar toplega zraka pregrejemo. Naslednji problem pri nizkoenergetskih in pasivnih hišah, kjer imamo talno gretje, pa je pregrevanje glavnega prostora, kadar zakurimo kamin ali ko skozi velike steklene posije sonce. Talno gretje je regulacijsko togo in ga ne moremo hitro izključiti oziroma zmanjšati. Zato smo uvedli naš sistem, ki smo ga komercialno poimenovali Regain – popolno udobje, ki je naša blagovna znamka. Ta sistem rešuje vse te težave. Njegovo bistvo pa je med drugim dotok čistega zraka v čiste prostore.«

dom297_remty2.jpg

Hiše delimo na čiste in nečiste prostore, s tem, da med slednje sodijo kopalnica, sanitarije, utiliti, garderobe in kletni prostori, čisti pa so dnevni prostori in spalnice ter otroške sobe in hodniki. Kam pa sodi kuhinja? Verjetno med nečiste, kajti iz kuhinje praktično ves čas odvajamo zrak.

Natančno to. Kuhinje v sodobni hiši niti ne grejemo več, ampak njene izgube prištejemo k dnevni sobi, ker je to danes praviloma skupni prostor ali le deloma ločen. Rekuperator sesa zrak iz umazanih prostorov, potem pa tisto količino, ki jo je odsesal, vrne v napravo, ki po kanalih dovaja zrak v čiste prostore. Ker imamo nekoliko večjo količino zraka v obtoku, nam to zadošča, da lahko s to količino zraka grejemo hišo, jo hladimo, razvlažujemo in pozimi navlažujemo. Ta obtok nam omogoča, da tudi toplotno razbremenimo dnevno sobo, kadar na primer zakurimo kamin ali ko posveti sonce, in na tak način toploto razpršimo po vsej hiši. Pri manjših hišah lahko talno gretje v čistih prostorih popolnoma opustimo in vse poteka le s toplozračnim sistemom, pri večjih objektih pa talno gretje obdržimo, da lahko z njim vnesemo določeno energijo, zrak pa izkoristimo samo za mikroregulacijo temperature in druge funkcije.

Kako ste razvili ta sistem?

Ta sistem je nekoliko dražji od običajnih, ki imajo v glavnem ločene dele sistema. Ločeno prezračevanje, ogrevanje, hlajenje s pomočjo klimatske naprave. Taki sistemi pa ne omogočajo vseh funkcij, kot jih omogoča Regain. Ključno pri tem, da smo razvili ta sistem, izhaja iz dejstva, da sistemi, ki jih prodajo pri nas, v glavnem izvirajo s podnebnega območja severne Evrope. Ti pa so prilagojeni njihovim podnebnim razmeram ter zanemarjajo hlajenje in vlaženje. V Sloveniji imamo bistveno zahtevnejše podnebne razmere. Poleti je bolj vroče, bolj vlažno in pozimi je zelo mrzlo in suho. Tako moramo pozimi obvezno dovlaževati zrak, poleti pa ga aktivno hladiti in razvlaževati. Sistemi, ki izhajajo iz severnoevropskega okolja in temeljijo na ploskovnih hlajenjih (talno gretje, stensko) brez razvlaževanja, niso primerni. To je ena največjih strokovnih napak, ki jih nekateri delajo. To poleti zelo dviga relativno vlago v hiši in povzroča mikrokondenzacijo, ki je najprej niti ne opazimo, potem pa ugotovimo, da je hiša za oblogami že plesniva.

Razvlaževanje in vlaženje

Kako pa dosežete razvlaževanje?

Z vodo iz toplotne črpalke, ki ima 7 stopinj Celzija. Seveda tako kot pri vsaki klimatski napravi tudi pri nas teče kondenz iz naprave in na tak način odstranimo vodo iz zraka. Aktivno hlajenje pomeni, da je treba zrak ohladiti do točke rosišča, potem dodati še določeno energijo, da se ta voda izloči v obliki kondenza iz zraka. Potem ta zrak dogrejemo z notranjimi dobitki in ga uvedemo v prostor, ki mora imeti okoli 50-odstotno vlažnost, kar je udobno. Če pa tega ne bi počeli in bi hladili zrak le s ploskovnim hlajenjem brez odvoda kondenza, bi se zgodilo, da bi relativna vlaga narasla na več kot 70 in celo 80 odstotkov. To pa je katastrofalno, za ljudi, hišo in opremo.

Ali lahko primerjava ta sistem s sistemom, ki smo ga predstavili marca 2011, ko smo obiskali stanovanjsko hišo Žibertovih na Bregu ob Savi?

To je natančno tak sistem, s to razliko, da oni še nimajo vgrajenega sistema za vlaženje, čeprav je dovolj prostora za vgradnjo. To je le vprašanje časa, kdaj bomo to storili.

Srce sistema je centralna naprava v kurilnici, ki je sestavljena iz rekuperatorja in dodatne ventilatorsko-grelne hladilne enote. Kako pa dosežete vlaženje?

Najboljše je, da se zrak vlaži pred vstopom v sistem. Obstajata namreč dva načina vlaženja. Eno je adiabatsko vlaženje. S tem sistemom vlago v obliki zelo drobnih kapljic razpršimo po zraku in potem izpari. To dosegamo z enostavnimi adiabatskimi vlažilniki, pri katerih vodo mehansko atomiziramo, to delamo z ventilatorčkom in vrtečim diskom. Drug način pa je sistem s parnim vlažilnikom. V tem primeru moramo z električno energijo upariti vodo, kar pa je drago. Ker mi razpršujemo vodo v zelo drobne kapljice, tega ne smemo uporabljati v kanalu, ker bi se nam ta voda zaletavala v kanal in bi tekla po stenah, še preden bi se uparila. Zato to počnemo tam, kjer je dovolj prostora, da ta voda lahko izpari brez škode in potem ta vlažen zrak enostavno posesamo v sistem brez kakršne koli škode. Če pa hočemo zrak vlažiti v kanalu, moramo uporabljati parne vlažilnike, ki, če delujejo pravilno, ne povzročajo kondenzacije. Nekaj objektov smo naredili tudi v tem sistemu, ampak to je v veliki meri odločitev investitorja. Naš način je enostavnejši, cenovno ugodnejši, z enostavnim vzdrževanjem.

dom297_remty6.jpg

Hitro odziven sistem

Kakšne so vaše praktične izkušnje s sistemom?

Sistem se je izkazal kot vrhunski. Tukaj pa je še ena velika prednost: stranke opažajo, da je v zraku manj prahu, kajti ves čas ga ob čiščenju zraka skozi filter obtočne naprave izločamo iz njega. Eden izmed očitkov naše konkurence je bil namreč ravno ta, da se ob našem sistemu zračnega ogrevanja in hlajenja ter čiščenja zraka dviguje prah. Ampak zgodba je ravno obratna. Poleg tega je njegova prednost tudi to, da deluje nizkotemperaturno. Pri izvoru toplote na vhodni rešetki prihaja iz kanala za kakšno stopinjo toplejši zrak, kot je v prostoru, in ni nobenih visokih dvigov temperature kot na primer pri radiatorskem sistemu. Dosegli smo izjemno raven in v se hiši čuti popolno udobje, brez občutenja gibanja zraka, brez šumov. Če je sistem pravilno dimenzioniran, tudi naprave v kotlovnici delujejo v zelo nizkem nivoju obremenjevanja in delovanja, kot na primer avtomobil v šesti prestavi. Po izkušnjah je to sistem, ki je zanimiv za ljudi, ki želijo nadstandard v smislu ekologije, prihrankov in udobja.

V nizkoenergetskih objektih se, kot pravite, pogosto srečujejo s pregrevanjem, vi pa v bistvu s tem obtokom zraka prerazporedite energijo, na primer kamina ali enega pregretega prostora zaradi sonca skozi okna, po vsem objektu. Ga dodatno segrejete, ohladite, navlažite, razvlažite.

Natančno tako. Sistem je hitro odziven in to je velika prednost, saj je v nizkoenergetskih hišah temeljni problem počasna odzivnost ogrevalnega sistema. Veliko ljudi ima na primer kamin in pri nizkoenergetskih in pasivnih hišah je celo moteč, ker takoj pregreje določeni prostor. In je skoraj nemogoče dobiti tako majhen kamin. V našem sistemu je mogoče kamin mirno uporabljati brez nevarnosti, da bi se prostor pregrel. Na najudobnejši način rešujemo eno temeljnih težav energetskih hiš. Najbolj problematičen je nekritičen prenos tehnologij s severnoevropskega podnebnega območja v naše okolje. In iz tega naslova izhaja veliko napačnih odločitev in napačno vgrajenih sistemov ...

Vaše podjetje verjetno še ni reklo zadnje besede.

Ne, ni. Imamo še ideje pri razvoju tega sistema, težavo pa predstavljajo sredstva. Skupaj s Kemijskim inštitutom smo kandidirali na razpisu Evropske komisije Eko innovation, vendar nam je zmanjkalo nekaj točk. Iščemo partnerja, ki bi nas podprl, saj imamo rešitve, ki so potencial za prodor na širok evropski in svetovni trg, za razvoj tega pa še nismo našli partnerja in nismo dobili sredstev. Imamo ideje glede manipulacije z energijami v hiši prek zraka. In kot pravite: Remty še ni rekel zadnje besede.