Odgovor: Pod določenimi pogoji to lahko storite. Preureditev prostora za sušenje perila v prostor, namenjen igranju namiznega tenisa, se sicer uvršča med tako imenovane posle izrednega upravljanja, saj gre konkretno za spreminjanje rabe skupnih delov, za katero je treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov. Vendar pa to še ne pomeni, da nimate nobenih pravnih možnosti, da bi s svojim predlogom uspeli – menim celo, da imate za to kar veliko možnosti. Če namreč ne bi dosegli potrebnega soglasja, lahko tisti solastniki, ki imate več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, predlagate, da o poslu odloči sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče bo pri odločanju upoštevalo predvsem vrsto posla, porazdelitev bremen za posamezne etažne lastnike in pa posledice za etažne lastnike, ki so poslu nasprotovali. Zdi se, da vam gredo ti pogoji precej na roko in da bi s predlogom o poslu na sodišču lahko uspeli.

Vprašanje: Smo štiričlanska družina, ki stanuje v šestnadstropnem stanovanjskem bloku v Ljubljani. V stanovanjski stavbi nas je nekaj družin (predvsem tistih z mlajšimi otroki), ki se zavzemamo za namestitev klimatskih naprav na fasado naše stavbe. Žal smo pri tem ukrepu naleteli na nerazumno nasprotovanje dela stanovalcev, ki si želijo, da se v stavbi ne bi nič spremenilo (tako pa je že vse od leta 1990). Zanima me, kakšno soglasje potrebujemo za namestitev klimatskih naprav.

Odgovor: Za vse izboljšave, ki se ne štejejo za vzdrževanje, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, pomenijo pa vgraditev novih naprav, opreme, inštalacij ali njihovo nadomestitev pred potekom dobe trajanja, je treba pridobiti več kot 75-odstotno soglasje solastnikov. Med take izboljšave šteje tudi namestitev klimatskih naprav na skupne dele (denimo na fasado ali na streho stavbe).

mag. Boštjan J. Turk