Najpogosteje se energijo sonca pretvarja v toplotno energijo, za pripravo tople sanitarne vode in/ali (d)ogrevanje hiše. Pri preprostejših sistemih priprave tople sanitarne vode Hidria ECO potrebujemo poleg sprejemnikov sončne energije in nosilne konstrukcije za vgradnjo teh tudi hranilnik toplote, solarno črpalčno enoto z regulacijo in preostalo varnostno-povezovalno opremo (raztezna posoda, povezovalne cevi). Za večje, kombinirane sisteme priprave tople sanitarne vode v kombinaciji z dogrevanjem prostorov Hidria COMBI pa hranilnik toplote zamenjamo s sistemskim zalogovnikom toplote. V zalogovniku toplote se shranjuje odvečno toploto in se iz njega črpa toploto glede na potrebo. Zalogovnik je potreben, saj sončna energija ni stalno na voljo. Pred leti so bili na trgu sistemi, ki so imeli ločene zalogovnike toplote od hranilnikov. Ti sistemi so bili zahtevni za montažo, zavzemali so veliko prostora in so imeli nižje izkoristke. Sistemski zalogovnik toplote Hidria SZT je rešitev za shranjevanje energije za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov. Tak sistem zavzame malo več prostora (okvirno 1 m2 tlorisne površine) kot klasičen sistem priprave tople vode s sprejemniki sončne energije (SSE). Sončna energija, ki jo zbiramo prek polja SSE, ima vedno prednost, če ne zadostuje, je potreben dodaten vir energije, oba sistema pa shranjujeta energijo v en zalogovnik, le na različnih višinah in različnih temperaturnih nivojih. Sanitarna voda se pripravlja na pretočen način v posebni enoti na zalogovniku.

hidria_kollektor.jpg


Najpogostejši set za pripravo tople sanitarne vode je Hidria ECO 300/3. Set sestoji iz polja SSE (velikosti 5,4 m2 absorpcijske površine), bivalentnega hranilnika toplote z možnostjo dogrevanja prek že obstoječega kotla in drugih potrebnih elementov za delovanje sistema (solarna obtočna črpalka, raztezna posoda, cevne povezave, droben material montaže …). S takim sistemom lahko zagotovimo do 75-odstotno pokrivanje potreb po toploti za pripravo tople sanitarne vode za povprečno štiričlansko družino na letni ravni in prihranke več kot 450 litrov ekstra lahkega kurilnega olja.

Pri kombiniranih termosolarnih sistemih Hidria COMBI je centralni element sistemski zalogovnik toplote, na katerega povežemo vse vire ogrevanja – polje SSE, ki je v tem primeru večje, v povprečju med 10 in 16 m2, kotel ali toplotno črpalko za dogrevanje ter hkrati tudi vse porabnike – modul pretočne priprave tople sanitarne vode in ogrevalni modul za talno in/ali radiatorsko ogrevanje. Tak sistem omogoča optimalno shranjevanje energije, saj uporablja temperaturno slojenje, izgube so minimalne, saj so vsi detajli izolirani in preizkušeni. Montaža je hitra in enostavna, saj je treba posamezne predizdelane module le priključiti na elektriko in vodovodno omrežje. Zaradi velikega števila priključkov, razdeljenih po višini na obeh straneh, je možno povezovati več zalogovnikov v enoto. Priključitev vira dogrevanja se izvede na način, da služi dodaten vir ogrevanja zgolj kot pomoč temu solarnemu sistemu, v obdobjih, ko nimamo na voljo dovolj energije sonca, za pokrivanje vseh potreb po toploti v hiši.

Na tak način lahko sistem deluje z največjim možnim izkoristkom sončne energije, zmanjšamo toplotne izgube, zmanjšamo potrebno površino v kotlovnici za namestitev postrojenega solarnega ogrevanja in dosežemo velik delež pokrivanja potreb po toploti, poleg priprave tople sanitarne vode tudi za dogrevanje objekta, več kot 40 odstotkov. Za povprečno hišo v osrednji slovenski regiji to pomeni več kot 1300 litrov ekstra lahkega kurilnega olja na letni ravni.

Končni rezultat delovanja termosolarnega sistema je torej v veliki meri odvisen že od umestitve polja SSE v prostor (namestitev na streho, poleg hiše, vgradnja v nivo strehe …). Drugi zelo pomemben dejavnik je pravilno dimenzioniranje oziroma izvedba. Namreč, največ napak se pojavi pri montaži in dimenzioniranju sistema, zato smo se v Hidrii odločili za sistemsko ponudbo, od svetovanja pri določitvi optimalnega termosolarnega sistema do dobave opreme skupaj z izvedbo del ter na koncu tudi možnosti vzdrževanja prek servisno-vzdrževalne pogodbe. Tako lahko vedno zagotovimo, da je termosolarni sistem v vrhunski formi in služi svojemu namenu.

hidria_203x90_za_md_glasovnica1.jpg