Od leta 2019 naprej se bo stopnja zbiranja dvignila na 65 odstotkov prodane električne in elektronske opreme ali 85 odstotkov ustvarjenih električnih in elektronskih odpadkov, še poudarjajo v Evropski komisiji.

Učinkovitejše zbiranje in recikliranje

Evropa odvrže vse več hladilnikov, telefonov in drugih električnih ter elektronskih izdelkov, iz njih pa premalokrat pobere dragocene surovine. Nova pravila naj bi izboljšala zbiranje in reciklažo tovrstnih odpadkov ter poenostavila postopke za proizvajalce, finančno odgovorne za ravnanje s temi odpadki. Po letu 2018 bodo nova pravila veljala na vso električno in elektronsko opremo. Države se bodo lahko tudi bolj učinkovito spopadle z nezakonitim izvozom odpadkov. Nova direktiva bo izvoznike obvezala, da preizkusijo delovanje opreme ter predložijo dokumente o naravi pošiljk, ki bi lahko bile nezakonite.

Električni in elektronski odpadki so eden izmed najhitreje rastočih tokov odpadkov. Sistematično zbiranje in ustrezno ravnanje sta predpogoja za recikliranje materialov, kot so zlato, srebro, baker in redke kovine, ki se uporabljajo v televizorjih, prenosnih računalnikih in prenosnih telefonih. Trenutno se le ena tretjina električnih in elektronskih odpadkov v EU zbira ločeno znotraj dokumentiranega sistema. V EU je letno ustvarjenih približno 10 milijon ton električnih in elektronskih odpadkov, stopnja zbiranja v EU pa je trenutno štiri kilograme teh odpadkov na osebo ali približno dva milijona ton na leto.

Do leta 2020 dvanajst milijonov ton

Do leta 2020 se bo po ocenah obseg električnih in elektronskih odpadkov povečal na 12 milijonov ton. Končni cilj nove direktive, ambicioznih 85 odstotkov vseh ustvarjenih električnih in elektronskih odpadkov, je zagotoviti, da se bo v letu 2020 v EU ločeno zbralo približno 10 milijonov ton ali okrog 20 kilogramov na osebo. Države članice bodo morale zakonodajo o električnih in elektronskih odpadkov uskladiti z novo direktivo in novimi cilji najpozneje do 14. februarja 2014. Potrošniki bodo lahko vrnili majhne električne in elektronske odpadke v večjih maloprodajnih trgovinah, razen če se dokaže, da so obstoječe alternativne sheme vsaj enako učinkovite.