crpalke.jpg

Cenejše ogrevanje z obnovljivimi viri

Z vgradnjo toplotne črpalke in ugodnostmi, ki jih akcija omogoča, dolgoročno znižate stroške za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin ali drva uporabite toplotno črpalko, ki energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode zagotovi tako, da porabi manjši del električne energije, glavnino potrebne energije pa odvzame iz okolja. S tem lahko prihranite do 70 odstotkov pri stroških za energijo.

Ponudniki toplotnih črpalk in dobavitelji električne energije so s ciljem spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije združili svoja prizadevanja v skupni akciji z izjemno ugodnimi pogoji za končnega kupca.

Ugodnosti za kupce toplotnih črpalk

Ugodnosti akcije, ki jih investitor pridobi z vgradnjo toplotne črpalke, sta predvsem popust pri nakupu toplotne črpalke, ki se giblje med 5 in 13 odstotki, in 10-odstotni popust pri strošku porabe električne energije za obdobje dveh let v primeru nakupa črpalke za ogrevanje.

Kupcu toplotne črpalke, ki je v akciji, je zagotovljena oskrba z Modro energijo po ceni osnovnega paketa oskrbe, zmanjšani za 10 odstotkov. Modra energija je električna energija, pridobljena iz slovenskih rek. Dvoletni popust pri električni energiji iz obnovljivih virov kupec pridobi s kuponom, ki ga prejme ob nakupu toplotne črpalke. Popust delno omogoči dobavitelj električne energije, delno pa ponudnik toplotne črpalke.

Ob finančnih ugodnostih, ki so za kupca ključnega pomena, je namen akcije z ustreznim informiranjem olajšati odločitev za nakup toplotne črpalke. V ta namen so na spletnem portalu www.pozitivnaenergija.si podani odgovori na ključna vprašanja, ki se porajajo kupcem toplotnih črpalk. Obiskovalcem portala so na pregleden način predstavljeni ponudniki toplotnih črpalk z modeli črpalk, ki so vključeni v akcijo. Za vsak model so navedeni popusti in možnost subvencioniranja Eko sklada. Osnovni kriterij za vključitev črpalk določa Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES. Ponudniki toplotnih črpalk kupcem svetujejo pri izbiri in jim ponujajo ustrezno pomoč pri pridobivanju državnih subvencij. V pripravi pa so primeri dobre prakse, ki bodo zainteresiranim v dodatno pomoč pri odločitvi in izbiri ustrezne črpalke.

Štirje koraki do ugodnosti

1. Izbor ene od toplotnih črpalk, ki so vključene v akcijo.

2. Ponudnik toplotne črpalke ponuja kupcu do 13 odstotkov popusta pri nakupu izbrane črpalke. Kupcu izroči potrjen garancijski list in kupon za cenejšo električno energijo.

3. Kupec z garancijskim listom in potrjenim kuponom uveljavlja popust za električno energijo pri dobavitelju električne energije. V akciji sodelujejo Elektro Celje energija, Elektro Gorenjska prodaja, Energija plus v Mariboru in podjetje e3 na Primorskem.

4. Dobavitelj električne energije odjemalcu v količini njegove celotne porabe dobavi Modro energijo po ceni navadne in na to ceno pri nakupu toplotne črpalke za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne vode doda še 10-odstotni popust za dve leti. V primeru nakupa toplotne črpalke samo za pripravo tople sanitarne vode znaša popust 5 odstotkov za 2 leti.

S sodelovanjem do rezultatov

Povezovanje in usklajevanje različnih interesov pri rabi energije je usmeritev kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, ki je nastala v sodelovanju HSE in agencije Informa Echo. Z akcijo Modra energija za toplotne črpalke je narejen nov korak v tej smeri. Poleg ozaveščanja in svetovanja omogoča dodatne ugodnosti pri nakupu toplotne črpalke. Ponudnike toplotnih črpalk in električne energije pa vključuje kot aktivne udeležence, ki s popustom pri nakupu toplotne črpalke in popustom pri električni energiji spodbujajo investitorje k vgradnji toplotne črpalke.

Rajko Dolinšek
Olivera Baćović Dolinšek