Pri tem so poskrbeli tako za vse administrativne postopke kot vrhunsko in hitro montažo sončne elektrarne. Elektrarno je izkušena tehnična ekipa postavila v treh dneh, pred tem pa so Petri zamenjali del dotrajane strešne kritine.

»Moja 8,1-kilovatna integrirana sončna elektrarna se lepo ujema z videzom hiše, vsak dan proizvaja čisto, zeleno energijo in z delovanjem ne onesnažuje okolja,« svojo elektrarno opisuje Petra Majdič. Integrirana sončna elektrarna s 33 fotonapetostnimi elegantnimi črnimi moduli je na streho zdaj že nameščena in je pripravljena na proizvodnjo zelene električne energije. A po montaži je treba pridobiti in pripraviti še obilico soglasij in dokumentov, ki omogočajo nemoteno delovanje, oddajo elektrike v elektrodistribucijsko omrežje in njeno prodajo.

Po postavitvi sončne elektrarne odgovorni projektanti izdelajo projektno dokumentacijo izvedenih del z dokazili o zanesljivosti objekta, izvedejo pa se tudi elektroinštalacijske meritve. Nato se z distributerjem električne energije sklene pogodba o priključitvi na elektrodistribucijsko omrežje. Po podpisu izvajalci zaprosijo za priklop sončne elektrarne na omrežje. Tega opravi distributer, s katerim se običajno na dan priklopa sklene tudi pogodba o dostopu do elektrodistribucijskega omrežja.

Električno energijo, ki jo proizvede sončna elektrarna, lahko uporabimo za lastne potrebe ali jo po višji zagotovljeni odkupni ceni oddajamo v električno omrežje, medtem ko elektriko za lastno porabo še naprej kupujemo po nižji tržni ceni. Slovenska vlada spodbuja investicije v sončne elektrarne z zagotovljenimi odkupnimi cenami. Višina odkupne cene je odvisna od tipa ter velikosti sončne elektrarne in nespremenjena velja za obdobje 15 let. Po preteku prvih 15 let lahko proizvedeno elektriko prodajamo po tržni ceni ali jo namenimo za lastno porabo. Petra se je odločila za zagotovljeni odkup, kar pomeni, da bo proizvedeno električno energijo 15 let prodajala po trenutni ceni 0,291 evra za kilovat proizvedene električne energije. Vsi investitorji, ki bodo svoje sončne elektrarne v velikosti do 50 kilovatov priključili na omrežje v drugi polovici letošnjega leta, bodo zaradi znižanja odkupnih cen to prodajali v višini 0,249 evra na kilovat.

Za podpis pogodbe o zagotavljanju podpore v obliki zagotovljenih cen odkupa električne energije pri Centru za podpore je treba pri Javni agenciji RS za energijo pridobiti deklaracijsko številko za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov. Agencija ima od popolno vložene vloge na voljo 60 dni, da izda deklaracijo, in nato še 60 dni od nove popolno vložene vloge za izdajo odločbe o dodelitvi podpore. Po izdaji odločbe se z Borzenovim Centrom za podpore sklene pogodba o zagotavljanju podpore električni energiji, lastnik nato Borzenu mesečno izstavlja račun za proizvedeno električno energijo. Za izstavljanje računov si je treba urediti status fizične osebe, ki opravlja dejavnost, oziroma registrirati podjetje z vplačanim osnovnim kapitalom.

Lastnik sončne elektrarne v Sloveniji se lahko odloči tudi za sicer nižjo državno obratovalno podporo in lastno prodajo energije na trgu; lahko pa proizvedeno energijo z namestitvijo dodatnih akumulatorskih baterij porablja za lastne potrebe. Ta možnost je trenutno najprimernejši izbor za vse lastnike počitniških hišic, kamp prikolic, gorskih koč in drugih objektov, ki so zmerni porabniki električne energije. Skupina BISOL Group je zato pred kratkim prva v Sloveniji trgu ponudila lastno otočno sončno elektrarno.

ipad_bisol.jpg

Petra lahko kjer koli in kadar koli dostopa do podatkov o svoji elektrarni in preveri njeno delovanje.

Petrina elektrarna pa ni samo dobičkonosna, ampak s svojim delovanjem prispeva k čistejšemu okolju. Letno naj bi njena elektrarna predvidoma proizvedla 8.019 kilovatnih ur električne energije in pri tem prihranila skoraj 5 ton izpustov ogljikovega dioksida, ki bi ga sicer v zrak izpustil na primer avtomobil, ki bi prevozil 32.051 kilometrov. S to količino energije bi lahko letno oprali 19.560 strojev perila v pralnem stroju razreda A pri 40 stopinjah Celzija. Če povprečna štiričlanska družina pere barvasto perilo štirikrat na teden, bi lahko z električno energijo, ki jo bo proizvedla Petrina elektrarna, vse leto barvasto perilo pralo kar 94 slovenskih družin.

Vsak potrošnik si želi le najkakovostnejše izdelke. S tem razlogom se je naša šampionka odločila za slovenskega proizvajalca, ki z različnimi testi in certifikati jamči neoporečnost svojih izdelkov. Poleg tega so vse komponente njene sončne elektrarne iz preverjenih in nestrupenih materialov. Sončna elektrarna pri svojem delovanju ne onesnažuje okolja. Proces pretvorbe sončne energije v električno je popolnoma neslišen, varen in zanesljiv, poteka tudi ob difuzni sončni svetlobi in ne povzroča sevanja. Zmotno je prepričanje, da se za proizvodnjo komponent elektrarne, njeno postavitev, demontažo in reciklažo porabi več energije, kot je fotonapetostni sistem proizvede v svoji življenjski dobi. Ta se namreč energijsko amortizira že v letu in pol svojega delovanja. Tudi po koncu življenjske dobe elektrarne ne onesnažujejo okolja, saj jih morajo proizvajalci v skladu z zakonodajo primerno razgraditi. BISOL Group kot član nepridobitne organizacije CERES jamči, da bodo komponente sončnih elektrarn ob koncu življenjske dobe primerno reciklirane.

Tako kot vse sončne elektrarne je tudi Petrina dnevno izpostavljena nepredvidenim vremenskim vplivom in menjavanju letnih časov. Nepričakovano se lahko pojavijo različne nevšečnosti, ki povzročijo zastoj v proizvodnji električne energije. Lastnik sončne elektrarne lahko ob njenem nedelovanju v dveh poletnih mesecih izgubi kar četrtino letnih prihodkov od prodaje električne energije. Naša šampionka bo poskrbela tudi za to, saj ji bodo še pet let po postavitvi sončno elektrarno nadzorovali in vzdrževali BISOL-ovi strokovnjaki. Nadzorni sistem bo 24 ur na dan in vse dni v tednu avtomatsko nadzoroval delovanje sončnega sistema in samodejno javil vsako morebitno nepravilnost v delovanju. Napako bo servisna ekipa hitro odpravila in tako preprečila večji izpad dohodka.

Petra bo lahko v sklopu storitve nadzora s pomočjo vizualno privlačne BISOL-ove aplikacije Sončni monitor tudi sama 24 ur na dan spremljala delovanje svoje elektrarne na mobilnem telefonu, iPadu ali osebnem računalniku. Med drugim bo spremljala dnevni, mesečni in letni energijski izkoristek elektrarne, zaslužek, pozitiven vpliv na okolje in vremensko napoved. Aplikacija ji omogoča tudi urejanje profila, dodajanje fotografij ter deljenje podatkov s prijatelji in drugimi lastniki sončnih elektrarn.

Petrina sončna elektrarna z načrtovano več kot 40-letno življenjsko dobo bo proizvajala dovolj električne energije za njene in potrebe še najmanj enega, sosednjega gospodinjstva. Sadove svoje zelene investicije bo tako v obliki ohranjanja okolja kot finančnih doprinosov žela še dolgo v prihodnost.