Uvedbo šolske medicinske sestre predlaga Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, saj so po njihovem mnenju otroci, šolarji in študenti ranljivi del populacije, ki mu v Evropi in drugod po svetu namenjajo posebno skrb.

"V vzgojno-izobraževalnih ustanovah se pojavljajo številne zdravstvene težave in potrebe otrok in mladostnikov, s katerimi se soočajo učitelji in drugi strokovni delavci posamezne ustanove, ki pa zato niso usposobljeni," so zapisali v zbornici oz. zvezi.

Pobudo je zbornica posredovala ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Na ministrstvu za zdravje se argumentom zbornice pridružujejo, vendar bi uvedba medicinske sestre vzgojno-varstvene in izobraževalne institucije po Sloveniji pomenila dodatno finančno obremenitev proračunskih postavk ministrstva za izobraževanje ali zavoda za zdravstveno zavarovanje. "Trenutno javnofinančno stanje v Sloveniji žal ne dopušča uvedbe ukrepov, ki bi imeli učinek dodatnega obremenjevanja poslovanja zavoda ali državnega proračuna," so zapisali.

Predlog večinsko podpirajo tudi v Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Kot je za STA pojasnil predsednik združenja Milan Rejc, največjo težavo vidijo v načinu in mestu zaposlitve, saj je zaposlovanje v javnem sektorju zaprto.