Sprva je bilo videti bolj tragično: vrtcu in prizidku šole je plaz tako zelo grozil, da so otroke izselili in se lotili reševanja težave. To pa je pomenilo številne strokovne analize stanja in tudi gradbene prijeme. Lani poleti so pridobili potrebnih 567.000 evrov od države za dokončno ureditev tako brežine kot nadomestnega vodovoda, sidranja posebne pilotne stene in drugih del. Dela so končali novembra lani in potem skrbno preučevali z geodetskimi meritvami, ali so bili posegi zadostni in so ustavili drsenje plazu. V splošno zadovoljstvo so lahko po letošnjih zimskih počitnicah dovolili normalno delo podružnične šole in vrtca. Tako je včeraj okoli 50 otrok znova lahko vstopilo v prostore in objekte šole, ki sicer sodi pod okrilje OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Čeprav so prostorsko stisko tudi ob prisilni selitvi rešili s skupnimi močmi, je bilo veselje veliko. Ugotovitev, da je mogoče take naravne nesreče rešiti brez birokratskih zapletov, pa bo morda koristila tudi ob novih naravnih nesrečah še marsikje v Sloveniji.