Največja pridobitev sodobni kino

Če ne bo posebnih zapletov, bo izbrani glavni izvajalec del Kostak obnovo začel maja ali junija letos, dela pa naj bi bila končana v sedmih do osmih mesecih. Poleg temeljitih posegov na bakreni strehi in na zaradi njenega večletnega puščanja povsem dotrajanem stropu, ki doslej ni bil izoliran, bo največjo pridobitev predstavljala digitalizacija kina. »S posodobitvijo kina, ki je s predstavami za šolarje že danes razmeroma dobro obiskano, nameravamo pritegniti tiste ljubitelje filma ter najmodernejših slikovnih in zvočnih učinkov, ki so doslej hodili v Novo mesto in Zagreb. Verjamem, da nam bo uspelo, saj za omenjenimi mesti tudi z izborom filmov ne bomo zaostajali,« nam je zaupala direktorica zavoda Kulturni dom Krško Katja Ceglar, ki je v 37 letih delovanja zavoda šele njegova druga direktorica. V Krškem nameravajo ohraniti tudi tako imenovane umetniške filme, gledalcem pa bodo ponudili pet abonmajev.

V glavni dvorani, ki sicer sodi med največje v Sloveniji in je primerna tudi za izvajanje opernih in baletnih predstav, bodo lahko program precej obogatili. Če so zlasti baletnike v preteklosti motila neprimerna tla glavnega odra, bo z novo talno oblogo odpravljena tudi ta težava in bodo lahko plesali tudi bosi. Za manjše predstave bo dvorano, ki bo dobila tudi povsem novo ozvočenje in osvetlitev, mogoče pregraditi na dva dela.

Bodo tudi zaposlovali?

Ceglarjeva omenja še en za Krško pomemben vidik prenove. Kulturni dom Krško s svojimi enotami Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg glede posredovanja kulturno-umetniške produkcije ter varovanja in predstavljanja kulturne dediščine že danes predstavlja posebnost v slovenskem prostoru. Po prenovi pa bodo na račun novih vsebin zavihali rokave tudi v smeri razvijanja kulturnega turizma, kar bo zaradi povečanega obsega dejavnosti odprlo nekaj novih delovnih mest.